Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti odborné sekce

 • Cíl - naplňování potřeb dopravních inženýrů v ČR v oblasti informovanosti, dalšího vzdělávání a vzájemná diskuze
 • Způsob - webové stránky SAMDI - aktuální informace z oboru (přehled odborných akcí) a zprávy z činnosti sekce
 • model zasedání s možností diskuze k předem zvolenému odbornému tématu; jsou přijímána doporučení sekce SAMDI určené předsednictvu ČSS k aktuálním otázkám silničního stavitelství
 • publikování aktuálních článků v Silničním obzoru s přímým dopadem na ostatní obory ČSS
 • prezentování aktuálních poznatků z oboru na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci
 • odborné semináře a workshopy – podpora akcí pořádaných jinými organizacemi, důraz na možnost diskuze

 

Seznam aktivních členů sekce SAMDI k 21. 4. 2021
Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
EDIP s.r.o.,
vědecký tajemník ČSS z.s.
Ing. arch. Tomáš Cach
KCD-RHMP
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ing. Pavel Fiala
Policejní prezidium ČR
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
CDV, v.v.i.
Ing. Jaroslav Heinrich
HBH projekt s.r.o.
Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta dopravní,
předsedkyně sekce SAMDI
Ing. Jan Kovařík
Odbor dopravy MČ Prahy 7
Ing. Martin Krejčí
Haskoning DHV CR s.r.o.
Ing. Rudolf Kubr Ing. Ondřej Kyp
AFRY CZ s.r.o.
Ing. Jiří Landa

doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava, FAST
Ing. Jaroslav Martinek
Partnerství pro městskou mobilitu
Ing. Jan Martolos
EDIP s.r.o.
Ing. Jiří Míšek
ŘSD
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Atelier MOK
Ing. Michal Radimský, Ph.D.
VUT Brno, Fakulta stavební
Ing. Eva Simonová
Ph.D., CDV, v.v.i.
Ing. Ondřej Vohradský
Správa veřejného statku Plzeň
Ing. Martin Všetečka
VUT Brno, Fakulta stavební

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

5 / 2022 Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2020
Ing. Stanislava Kubešová , Mgr. Ján Skovajsa ,
5 / 2022 Analýza druhů nákladních vozidel sledovaných při celostátním sčítání dopravy z pohledu jejich hmotnosti
Ing. Luděk Bartoš Ph.D., Ing. Jan Šťastný ,
5 / 2022 Využití multiagentního dopravního modelování v praxi
Ing. Dmitrii Grishchuk , Ing. Hana Kobzová , Mgr. Jiří Malý Ph.D., Ing. Martin Všetečka Ph.D.,
5 / 2022 Využití dat o dopravním chování při přípravě plánu udržitelné městské mobility
Mgr. Petr Kouřil , Mgr. Michal Šimeček Ph.D.,
8 / 2021 Velký městský okruh Brno (VMO) Aktuálně běžící projekty a kdy bude hotovo?
Ing. Aleš Karda , Ing. Radka Matuszková , Ing. Martin Všetečka Ph.D., Ing. Tomáš Vyhlídal ,


 

Cementobetonové vozovky

Ing. Stanislav Bedřich
předseda odborné sekce Cementobetonové vozovky
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • Prioritou je výměna zkušeností (zavedení ČSN EN a nových, resp. revidovaných ČSN, kamenivo do CB krytů, protismykové vlastnosti, opravy, problematika tunelů)
 • Aktivní účast
  • při shromažďování pětiletých zkušeností s evropskými normami (revize po pěti letech od uvedení do praxe)
  • při revizích TKP týkajících se cementobetonových krytů (jejich opravy a rekonstrukce, katalogové listy poruch, ošetřování, alkalicko-křemičitá reakce v betonu)
 • sledování vývoje betonových vozovek ve světě a aplikace těchto poznatků v našich podmínkách v technických předpisech a při vlastní realizaci
 • publikování odborných článků týkajících se zkušeností a nových poznatků z výstavby a oprav CB krytů

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

6 / 2022 Výztužné prvky cementobetonových krytů
Ing. Stanislav Bedřich ,
9 / 2021 Výzvy budoucnosti spojené se stavbou betonových silnic
Im. Univ. Prof. Dr.  Rupert Springenschmid ,
6 / 2021 Technologie NGCS, betonový povrch nové generace. Konečně tichá a udržitelná vozovka?
Anne Beeldens , Pieter De Winne , Luc Rens , An Scheers , Barbara Vanhooreweder ,
6 / 2021 Oblasti využití betonových dopravních ploch
Ing. Martin Langer ,
6 / 2021 Vplyv deformačných a pevnostných charakteristík betónu pohybových plôch letísk na ich klasifikáciu metódou ACN-PCN
Ing. Zsolt Boros , Ing. Filip Buček ,


 

Asfaltové vozovky

Ing. Petr Mondschein, PhD.
předseda odborné sekce Asfaltové vozovky
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • Konference s dvouletým cyklem: Asfaltové vozovky (v lichém roce)
 • Další témata pro činnost sekce:
  • aktivní podpora zástupců v TC AIPCR
  • spolupráce na revizi evropských norem
  • pořádání tématicky zaměřených pracovních workshopů
  • prohlubování spolupráce s vysokými školami

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

4 / 2022 Použití směsí kameniv s různou ohladitelností do asfaltových směsí pro obrusné vrstvy
Ing. Petr Bureš , Ing. Jaroslava Dašková Ph.D., Leoš Nekula , Ing. Pavla Nekulová , Ing. Michal Sýkora , Ing. Jakub Šedina Ph.D.,
2 / 2022 Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek
Ing. Pavla Vacková Ph.D.,
2 / 2022 Kvalita silničních asfaltů a způsob jejího hodnocení
Ing. Petr Bureš , Ing. Tomáš Koudelka , Ing. Jakub Šedina Ph.D.,
2 / 2022 Deformačné charakteristiky asfaltových vrstiev vozovky odvodené z meraní deflektometrom FWD počas výstavby vozovky
Ing. Zsolt Boros , Ing. Filip Buček , prof.Dr.Ing. Jozef Komačka ,
1 / 2022 I/42 VMO Žabovřeská I, etapa II – tramvajový tunel
  ,


 

Povrchové vlastnosti vozovek

Ing. Josef Stryk, Ph.D.
předseda odborné sekce Povrchové vlastnosti vozovek
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • plnit funkci Národního aplikačního týmu (NAT) pro normy EN a ISO, technické specifikace a jiné předpisy navrhované, projednávané a schvalované CEN/TC 227/WG 5
 • účastnit se projednávání národních předpisů vztahujících se k této problematice
 • věnovat se problematice sběru dat v návaznosti na systémy hospodaření s vozovkami
 • usilovat o zřízení národních referenčních úseků pro kontrolu přesnosti měřicích zařízení
 • podporovat činnosti pro zajištění přesnosti měřicích zařízení podle TP 207
 • zastupovat ČR v PIARC TC zaměřené na vozovky
 • informovat o řešení výzkumných projektů u nás i v zahraničí
 • spolupracovat se Sdružením pro výstavbu silnic, ŘSD a Silniční databankou
 • publikační a prezentační činnost

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

6 / 2022 Technológia jemného frézovania pre obnovu povrchových vlastností vozoviek
Ing. Martin Barka , Ing. Bohumil Kazimierzak ,
12 / 2021 Měření proměnných parametrů povrchů vozovek ve vazbě na bezpečnost silničního provozu
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D., Ing. Ondřej Machel , Leoš Nekula , Ing. Pavla Nekulová , Ing. Josef Stryk Ph.D.,
12 / 2021 Provádění hlavních prohlídek na pozemních komunikacích pro různé úrovně správců
RNDr. Marie Filakovská , Ing. Jiří Grošek Ph.D., Ing. Michal Janků Ph.D., Ing. Josef Stryk Ph.D., Ing. Ivan Tesař ,
12 / 2020 Po cementobetonovém krytu s obnaženým kamenivem jezdíme už 8 let
Leoš Nekula ,
7 / 2019 Hlavní prohlídky pozemních komunikací
Ing. Ivan Tesař ,


 

Silniční tunely

Ing. Vlastimil Horák
předseda odborné sekce Silniční tunely
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • spolupráce s MD ČR při vytváření prováděcí vyhlášky nebo Nařízení vlády ČR pro bezpečnost v tunelech PK na území ČR
 • pokračování spolupráce s MD při vytváření a doplňování norem a tech. podmínek týkajících se objektů tunelů PK
 • aktivní účast na jednáních pracovních skupin PIARC
 • spolupráce s Dopravní policií a HZS při vytváření a doplňování norem a technických podmínek
 • organizování jednání sekce na pracovištích tunelů ve výstavbě
 • prezentace výstavby tunelů PK v ČR na odborných konferencích

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

6 / 2022 Tiché tunely – část 1
Ing. Libor Ládyš , Ing. Petr Novák , Ing. Ondřej Simon ,
3 / 2022 I/42 VMO Žabovřeská I, etapa II – tramvajový tunel
Ing. Petr Suchánek ,
3 / 2022 Tunel Homole na D35 zadávaný metodou Design & Build
Ing. Alexandr Butovič PhD.,
3 / 2022 Diaľničný tunel Prešov po 4 rokoch výstavby v prevádzke
Ing. Miloslav Frankovský ,
3 / 2021 Silnice I/3 Červené Vršky – U Topolu, tunel Konopiště
Ing. Pavel Kraus , Ing. Martin Laloušek , Ing. František Polák ,


 

Zemní práce, odvodnění a spodní stavba

doc. RNDr. František Kresta
předseda odborné sekce Zemní práce, odvodnění a spodní stavba
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • spojovací článek mezi AIPCR a odbornou veřejností v ČR
  • předávání informací o vývoji v tomto oboru
  • formulování a předkládání českých stanovisek a připomínek
  • přejímání mezinárodních předpisů
 • vztah k ČSS
  • prohlubování znalostí a povědomí o významu odborného řešení problematiky odvodnění, zemních prací a spodní stavby mezi členy ČSS
  • aktivní účast na akcích pořádaných ČSS
 • oblast vzdělávací
  • pokračování v tradici pořádání jednodenních odborných seminářů
  • využití možností progresivních informačních technologií, např. internetu, k šíření odborných informací

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

2 / 2022 Laboratorní zkoušky materiálů při zemních pracích na dopravních stavbách a jejich úskalí
Mgr. Petr Stöhr ,
1 / 2022 Zřizování násypů do vody
doc. RNDr. František Kresta PhD.,
1 / 2022 VLIV HLOUBKOVÉHO ZLEPŠENÍ ZEMIN NA SEDÁNÍ NÁSYPŮ
Ing. Vítězslav Herle , Mgr. Pavel Vižďa ,
1 / 2022 Změna předpisu TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací
Ing. Milan Kašpar ,
1 / 2021 Úprava zemin – východiska, praxe, perspektivy
doc. RNDr. František Kresta PhD.,


 

Bezpečnost silničního provozu

Ing. Jindřich Frič, PhD.
předseda odborné sekce Bezpečnost silničního provozu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti

 • Účelem sekce je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti  o utváření bezpečného dopravního prostoru prostřednictvím rozvíjení činností směřujících k prosazování významu bezpečnosti silničního provozu. Uplatňování těchto činností realizovaných při plánování, projektování, výstavbě, údržbě a provozu silničních komunikací je založené na základním principu ochrany života a zdraví všech účastníků silničního provozu.
 • Předávání informací o výsledcích výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.
 • Předávání informací o aktualizaci evropských i národních předpisů a norem ve vztahu k utváření bezpečné silniční infrastruktury.
 • Předávání informací o vývoji nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR.
 • Spolupráce s Ministerstvem dopravy při stanovování a naplňování aktivit Akčního plánu Strategie BESIP 2021-2030 zejména v části zaměřené na silniční infrastrukturu.
 • Příprava článků pro časopis Silniční obzor se zaměřením na bezpečnost silničního provozu.
 • Organizace odborných přednášek na akcích pořádaných ČSS a spolupráce s dalšími pořadateli konferencí a workshopů.
 • Pravidelná aktualizace webových stránek sekce. 

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

6 / 2022 Záchytné systémy pro vozidla – případová studie
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D., Ing. Kristina Kletečková , Ing. Eva Simonová ,
4 / 2022 Využití LiDARu měřicího vozidla pro stanovení rozhledu na pozemní komunikaci
Doc. RNDr. Michal Bíl PhD., Ing. Pavel Havránek , Mgr. Vojtěch Nezval Ph.D., Ing. Eva Simonová , Ing. Šimon Špinar ,
4 / 2022 Spolufinancování aktivit bezpečnosti silničního provozu na území měst
Mgr. Eva Šragová , RNDr. Jan Tecl , Ing. Ondřej Valach ,
4 / 2022 Nepozornost: postoje účastníků silničního provozu v kontextu nehodových dat
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D., Sára Klečková , Mgr. Pavlína Skládaná ,
12 / 2021 Měření proměnných parametrů povrchů vozovek ve vazbě na bezpečnost silničního provozu
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D., Ing. Ondřej Machel , Leoš Nekula , Ing. Pavla Nekulová , Ing. Josef Stryk Ph.D.,