Správa a údržba komunikací

Tomáš Voráček
předseda odborné sekce Správa a údržba komunikací
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • Každoročně se opakující akce: Aktuální otázky správy a údržby PK
 • Spolupráce na vyhodnocení bezpečnosti provozu na silnicích I. třídy
 • Spolupráce na návrhu opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu
 • Spolupráce při řešení problematiky silničního stromoví a ozelenění středového pásu

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

7 / 2020 Dopravní značení – legislativa a technické předpisy
Ing. Karel Melcher ,
7 / 2020 Dopravní značení – legislativa a technické předpisy
Ing. Karel Melcher ,
7 / 2019 Informační systém pro údržbu dálnice – ISUD
Ing. Martina Hrušková , Mgr. Jan  Slanec ,
3 / 2019 Zimní údržba pozemních komunikací
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík PhD.,
3 / 2019 Zajištění zimní služby silnic a dálnic ČR - obecná fakta
Ing. Karel Melcher ,


 

Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti odborné sekce

 • Cíl - naplňování potřeb dopravních inženýrů v ČR v oblasti informovanosti, dalšího vzdělávání a vzájemná diskuze
 • Způsob - webové stránky SAMDI - aktuální informace z oboru (přehled odborných akcí) a zprávy z činnosti sekce
 • model zasedání s možností diskuze k předem zvolenému odbornému tématu; jsou přijímána doporučení sekce SAMDI určené předsednictvu ČSS k aktuálním otázkám silničního stavitelství
 • publikování aktuálních článků v Silničním obzoru s přímým dopadem na ostatní obory ČSS
 • prezentování aktuálních poznatků z oboru na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci
 • odborné semináře a workshopy – podpora akcí pořádaných jinými organizacemi, důraz na možnost diskuze

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

9 / 2020 Využití webových aplikací pro analýzu intenzit dopravy v době koronaviru na příkladu Plzně
Ing. Monika Klabochová , Ing. Jan Martolos Ph.D.,
9 / 2019 Potenciál vybraného mikrovlnného detektoru pro sledování dopravního proudu
Ing. Adam Bystrianský , Ing. Igor Mikolášek , Ing. Jan Novák Ph.D.,
5 / 2019 Metody pro zjištění současné intenzity dopravy na pozemních komunikacích
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.,
5 / 2019 Ohlédnutí se za dosud zpracovanými plány městské mobility v ČR s důrazem na zadání a předprojektovou přípravu
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D.,
4 / 2019 Modernizace průtahu silnice I/26 obcí Chotěšov podle zásad TP 145
Ing. Adriána Ondovčáková ,


 

Cementobetonové vozovky

Ing. Stanislav Bedřich
předseda odborné sekce Cementobetonové vozovky
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • Prioritou je výměna zkušeností (zavedení ČSN EN a nových, resp. revidovaných ČSN, kamenivo do CB krytů, protismykové vlastnosti, opravy, problematika tunelů)
 • Aktivní účast
  • při shromažďování pětiletých zkušeností s evropskými normami (revize po pěti letech od uvedení do praxe)
  • při revizích TKP týkajících se cementobetonových krytů (jejich opravy a rekonstrukce, katalogové listy poruch, ošetřování, alkalicko-křemičitá reakce v betonu)
 • sledování vývoje betonových vozovek ve světě a aplikace těchto poznatků v našich podmínkách v technických předpisech a při vlastní realizaci
 • publikování odborných článků týkajících se zkušeností a nových poznatků z výstavby a oprav CB krytů

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

12 / 2020 Po cementobetonovém krytu s obnaženým kamenivem jezdíme už 8 let
Leoš Nekula ,
7 / 2020 Kompozitné penobetóny v podkladových konštrukciách vozoviek pozemných komunikácii
prof.Dr.Ing. Martin Decký , prof. Ing. Marian Drusa Ph.D., Ing. Matej Hájek Ph.D., Michal Moravec , Ing. Zuzana Papánová Ph.D., Bc. Bronislav Sedlář , Ing. Walter Scherfel ,
6 / 2020 Informační systémy pro trvalé posouzení stavu vozovek
Dipl. Ing. Stephan Villaret , Dr.-Ing.  Marko Wieland ,
6 / 2020 Vývoj impregnačního přípravku určeného pro ochranu betonových staveb
Ing. Jiří Grošek Ph.D., Ing. Zdeněk Nevosád CSc., Ing. Josef Stryk Ph.D.,
6 / 2020 Betonové komunikace dneška a zítřka - výzvy a řešení
Dipl.-Ing. Thomas Wolf ,


 

Asfaltové vozovky

Ing. Petr Mondschein, PhD.
předseda odborné sekce Asfaltové vozovky
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • Konference s dvouletým cyklem: Asfaltové vozovky (v lichém roce)
 • Další témata pro činnost sekce:
  • aktivní podpora zástupců v TC AIPCR
  • spolupráce na revizi evropských norem
  • pořádání tématicky zaměřených pracovních workshopů
  • prohlubování spolupráce s vysokými školami

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

12 / 2020 Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv
Ing. Lucie Benešová Ph.D.,
9 / 2020 Alternativy minerálních přísad jako filerů v asfaltových směsích
Ing. Václav Nežerka Ph.D., Ing. Jan Trejbal Ph.D., Ing. Jan Valentin PhD., Ing. Tereza Valentová ,
2 / 2020 Stanovení limitních hodnot zkoušky MSCR
Ing. Lucie Benešová Ph.D.,
2 / 2020 Kvalita asfaltového pojiva a jeho vliv na výsledné chování asfaltové směsi
Ing. Iva Coufalíková Ph.D., Ing. Jan David , Ing. Dušan Sitař ,
2 / 2020 Specifikace pro funkční hodnocení asfaltových emulzí v Evropě: jak zlepšit současný stav?
Dalibor Beneš , Bernard Eckamnn , Ing. Tomáš Koudelka , Etienne  le Bouteiller ,


 

Povrchové vlastnosti vozovek

Ing. Josef Stryk, Ph.D.
předseda odborné sekce Povrchové vlastnosti vozovek
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • plnit funkci Národního aplikačního týmu (NAT) pro normy EN a ISO, technické specifikace a jiné předpisy navrhované, projednávané a schvalované CEN/TC 227/WG 5
 • účastnit se projednávání národních předpisů vztahujících se k této problematice
 • věnovat se problematice sběru dat v návaznosti na systémy hospodaření s vozovkami
 • usilovat o zřízení národních referenčních úseků pro kontrolu přesnosti měřicích zařízení
 • podporovat činnosti pro zajištění přesnosti měřicích zařízení podle TP 207
 • zastupovat ČR v PIARC TC zaměřené na vozovky
 • informovat o řešení výzkumných projektů u nás i v zahraničí
 • spolupracovat se Sdružením pro výstavbu silnic, ŘSD a Silniční databankou
 • publikační a prezentační činnost

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

12 / 2020 Po cementobetonovém krytu s obnaženým kamenivem jezdíme už 8 let
Leoš Nekula ,
4 / 2009 Cementobetonové kryty na cyklostezkách
Petr Škoda ,
1 / 2009 Zkušenosti z aktualizace generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Ing. Ludmila Trčková ,


 

Silniční tunely

Ing. Vlastimil Horák
předseda odborné sekce Silniční tunely
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • spolupráce s MD ČR při vytváření prováděcí vyhlášky nebo Nařízení vlády ČR pro bezpečnost v tunelech PK na území ČR
 • pokračování spolupráce s MD při vytváření a doplňování norem a tech. podmínek týkajících se objektů tunelů PK
 • aktivní účast na jednáních pracovních skupin PIARC
 • spolupráce s Dopravní policií a HZS při vytváření a doplňování norem a technických podmínek
 • organizování jednání sekce na pracovištích tunelů ve výstavbě
 • prezentace výstavby tunelů PK v ČR na odborných konferencích

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

3 / 2020 Městský okruh v Praze – stavby pro jeho dokončení
Ing. Lukáš Grünwald , Ing. Aleš Merta , Ing. Pavel Šourek ,
3 / 2020 Obchvat města Náchod, silnice I/33 - tunelové stavby
Ing. Tomáš Louženský , Ing. František Polák ,
3 / 2020 Tunel Dětřichov v podrobnosti DÚR
Ing. Pavel Krejčí , Ing. Tomáš Zítko CEng MICE, EUR ING,
3 / 2019 Řešení optických clon pro zamezení vjezdu nadměrných vozidel do tunelu
Ing. Jiří Svoboda ,
3 / 2019 Rekonstrukce tunelu Valík na D5
Ing. Miroslav Novák ,


 

Zemní práce, odvodnění a spodní stavba

doc. RNDr. František Kresta
předseda odborné sekce Zemní práce, odvodnění a spodní stavba
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • spojovací článek mezi AIPCR a odbornou veřejností v ČR
  • předávání informací o vývoji v tomto oboru
  • formulování a předkládání českých stanovisek a připomínek
  • přejímání mezinárodních předpisů
 • vztah k ČSS
  • prohlubování znalostí a povědomí o významu odborného řešení problematiky odvodnění, zemních prací a spodní stavby mezi členy ČSS
  • aktivní účast na akcích pořádaných ČSS
 • oblast vzdělávací
  • pokračování v tradici pořádání jednodenních odborných seminářů
  • využití možností progresivních informačních technologií, např. internetu, k šíření odborných informací

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

1 / 2021 Úprava zemin – východiska, praxe, perspektivy
doc. RNDr. František Kresta PhD.,
1 / 2021 Zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin do zemního tělesa dálnice D35 Časy–Ostrov
Ing. Klára Malotová ,
1 / 2020 Aktuální stav přípravy evropské technické zprávy (technical report) Alternativní materiály v zemních pracích
doc. RNDr. František Kresta PhD.,
1 / 2020 Poloskalní horniny v zemních pracích a jak k nim přistupovat
Ing. Klára Malotová , Ing. Jiří Záruba MBA,
1 / 2020 Analýza efektívnosti zlepšenia podložia násypov ciest štrkovými piliermi
prof.Ing. Jana Frankovská Ph.D., doc. Ing. RNDr. Miloslav  Kopecký Ph.D., Ing. Peter Mušec Ph.D.,


 

Bezpečnost silničního provozu

Ing. Jindřich Frič, PhD.
předseda odborné sekce Bezpečnost silničního provozu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti

 • Účelem sekce je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti  o utváření bezpečného dopravního prostoru prostřednictvím rozvíjení činností směřujících k prosazování významu bezpečnosti silničního provozu. Uplatňování těchto činností realizovaných při plánování, projektování, výstavbě, údržbě a provozu silničních komunikací je založené na základním principu ochrany života a zdraví všech účastníků silničního provozu.
 • Předávání informací o výsledcích výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.
 • Předávání informací o aktualizaci evropských i národních předpisů a norem ve vztahu k utváření bezpečné silniční infrastruktury.
 • Předávání informací o vývoji nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR.
 • Spolupráce s Ministerstvem dopravy při stanovování a naplňování aktivit Akčního plánu Strategie BESIP 2021-2030 zejména v části zaměřené na silniční infrastrukturu.
 • Příprava článků pro časopis Silniční obzor se zaměřením na bezpečnost silničního provozu.
 • Organizace odborných přednášek na akcích pořádaných ČSS a spolupráce s dalšími pořadateli konferencí a workshopů.
 • Pravidelná aktualizace webových stránek sekce. 

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

1 / 2021 Reklamní zařízení a jejich vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Ing. Luboš Nouzovský ,
7 / 2020 Jak ovlivňuje vodorovné dopravní značení jízdu ve směrovém oblouku?
Ing. Jiří Ambros Ph.D., Ing. Pavel Havránek , Mgr. Robert Zůvala ,
7 / 2020 Náběhy a terminály svodidel
Ing. Jiří Landa ,
5 / 2020 Zajímavosti ze zahraničí a úvahy k provedení míst určených k přecházení chodců
Ing. Zuzana Čarská Ph.D.,
5 / 2020 Vliv úpravy SSZ na bezpečnost silničního provozu v Břeclavi – pilotní studie
Ing. Eva Pitlová Ph.D., Ing. Radim Striegler , Ing. Veronika Valentová Ph.D., Ing. Lucie Vyskočilová ,