Správa a údržba komunikací

Tomáš Voráček
předseda odborné sekce Správa a údržba komunikací
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • Každoročně se opakující akce: Aktuální otázky správy a údržby PK, červen 2009, Znojmo
 • Spolupráce na vyhodnocení bezpečnosti provozu na silnicích I. třídy
 • Spolupráce na návrhu opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu
 • Příprava semináře o zimní údržbě s PIARC
 • Spolupráce při řešení problematiky silničního stromoví a ozelenění středového pásu

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

1 / 2020 Informační systém pro údržbu dálnice – ISUD
Ing. Martina Hrušková , Mgr. Jan  Slanec ,
3 / 2019 Zimní údržba pozemních komunikací
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík PhD.,
3 / 2019 Zajištění zimní služby silnic a dálnic ČR - obecná fakta
Ing. Karel Melcher ,
9 / 2018 Výstavba silnic a dálnic v Moravskoslezském kraji za posledních deset let a výhled ŘSD ČR Správy Ostrava na další desetiletí
Ing. Lubomír Hýbl , Ing. Tomáš Opěla ,
7 / 2018 Sledování pohybu vozidel zimní údržby
Ing. Julius Janeba , Mgr. David Konečný , Ing. Miroslav Šůstek ,


 

Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti odborné sekce

 • Cíl - naplňování potřeb dopravních inženýrů v ČR v oblasti informovanosti, dalšího vzdělávání a vzájemná diskuze
 • Způsob - webové stránky SAMDI - aktuální informace z oboru (přehled odborných akcí) a zprávy z činnosti sekce
 • model zasedání s možností diskuze k předem zvolenému odbornému tématu; jsou přijímána doporučení sekce SAMDI určené předsednictvu ČSS k aktuálním otázkám silničního stavitelství
 • publikování aktuálních článků v Sil. obzoru s přímým dopadem na ostatní obory ČSS
 • prezentování aktuálních poznatků z oboru na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci
 • časopis Dopravní inženýrství (2x ročně) – podpora vydávání recenzovaného odborného časopisu, možnost publikování aktuálních článků z oboru, stránka věnovaná zprávám o činnosti sekce SAMDI
 • odborné semináře a workshopy – podpora akcí pořádaných jinými organizacemi, důraz na možnost diskuze

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

9 / 2019 Potenciál vybraného mikrovlnného detektoru pro sledování dopravního proudu
Ing. Adam Bystrianský , Ing. Igor Mikolášek , Ing. Jan Novák Ph.D.,
5 / 2019 Metody pro zjištění současné intenzity dopravy na pozemních komunikacích
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.,
5 / 2019 Ohlédnutí se za dosud zpracovanými plány městské mobility v ČR s důrazem na zadání a předprojektovou přípravu
Ing. Zbyněk Sperat Ph.D.,
4 / 2019 Modernizace průtahu silnice I/26 obcí Chotěšov podle zásad TP 145
Ing. Adriána Ondovčáková ,
11 / 2018 Funkce přežití jako metoda určování kapacity pozemních komunikací
Ing. Igor Mikolášek ,


 

Cementobetonové vozovky

Ing. Stanislav Bedřich
předseda odborné sekce Cementobetonové vozovky
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • Prioritou je výměna zkušeností (zavedení ČSN EN a nových, resp. revidovaných ČSN, kamenivo do CB krytů, protismykové vlastnosti, opravy, problematika tunelů)
 • Příprava a organizace konference Betonové vozovky
 • Aktivní účast
  • při shromažďování pětiletých zkušeností s evropskými normami (revize po pěti letech od uvedení do praxe)
  • při revizích TKP týkajících se cemento betonových krytů (jejich opravy a rekonstrukce, katalogové listy poruch, ošetřování, alkalicko-křemičitá reakce v betonu)
 • realizace zasedání spojeného s exkurzí na betonáž CB krytu
 • sledování vývoje betonových vozovek ve světě a aplikace těchto poznatků v našich podmínkách v technických předpisech a při vlastní realizaci
 • publikování odborných článků týkajících se zkušeností a nových poznatků z výstavby a oprav CB krytů

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

7 / 2020 Kompozitné penobetóny v podkladových konštrukciách vozoviek pozemných komunikácii
prof.Dr.Ing. Martin Decký , prof. Ing. Marian Drusa Ph.D., Ing. Matej Hájek Ph.D., Michal Moravec , Ing. Zuzana Papánová Ph.D., Bc. Bronislav Sedlář , Ing. Walter Scherfel ,
6 / 2020 Informační systémy pro trvalé posouzení stavu vozovek
Dipl. Ing. Stephan Villaret , Dr.-Ing.  Marko Wieland ,
6 / 2020 Vývoj impregnačního přípravku určeného pro ochranu betonových staveb
Ing. Jiří Grošek Ph.D., Ing. Zdeněk Nevosád CSc., Ing. Josef Stryk Ph.D.,
6 / 2020 Betonové komunikace dneška a zítřka - výzvy a řešení
Dipl.-Ing. Thomas Wolf ,
12 / 2019 Termomechanický model CB vozovky ve fázi tuhnutí a tvrdnutí betonu
Ing. Petr Pánek Ph.D., Doc.Ing. Ludvík Vébr CSc., Bc. Jakub Veselý ,


 

Asfaltové vozovky

Ing. Petr Mondschein, PhD.
předseda odborné sekce Asfaltové vozovky
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • Konference s dvouletým cyklem: Asfaltové vozovky (11/2009, 11/2011)
 • Další témata pro činnost sekce:
  • aktivní podpora zástupců v TC AIPCR 4.3 Silniční vozovky
  • spolupráce na revizi evropských norem
  • zajištění exkurze pro organizaci GESTRATA v roce 2010 (cca 90 účastníků)
  • pořádání tématicky zaměřených pracovních workshopů
  • prohloubení spolupráce s vysokými školami

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

2 / 2020 Stanovení limitních hodnot zkoušky MSCR
Ing. Lucie Benešová Ph.D.,
2 / 2020 Kvalita asfaltového pojiva a jeho vliv na výsledné chování asfaltové směsi
Ing. Iva Coufalíková Ph.D., Ing. Jan David , Ing. Dušan Sitař ,
2 / 2020 Specifikace pro funkční hodnocení asfaltových emulzí v Evropě: jak zlepšit současný stav?
Dalibor Beneš , Bernard Eckamnn , Ing. Tomáš Koudelka , Etienne  le Bouteiller ,
12 / 2019 Diagnostika únosnosti asfaltových vozovek na síťové úrovni pomocí zařízení Traffic Speed Deflectometer
Ing. Ilja Březina , prof.Dr.Ing. Jozef Komačka ,
2 / 2019 Chování asfaltových směsí typu VMT z hlediska deformačních charakterstik (tuhosti)
Ing. Adriana Kotoušová , Ing. Jan Valentin PhD.,


 

Povrchové vlastnosti vozovek

Ing. Josef Stryk, Ph.D.
předseda odborné sekce Povrchové vlastnosti vozovek
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • plnit funkci Národního aplikačního týmu (NAT) pro normy EN a ISO, technické specifikace a jiné předpisy navrhované, projednávané a schvalované CEN/TC 227/WG 5
 • účastnit se projednávání národních předpisů vztahujících se k této problematice
 • věnovat se problematice sběru dat v návaznosti na systémy hospodaření s vozovkami
 • usilovat o zřízení národních referenčních úseků pro kontrolu přesnosti měřicích zařízení
 • podporovat činnosti pro zajištění přesnosti měřicích zařízení podle TP 207
 • zastupovat ČR v PIARC TC zaměřené na vozovky
 • informovat o řešení výzkumných projektů u nás i v zahraničí
 • spolupracovat se Sdružením pro výstavbu silnic, ŘSD a Silniční databankou
 • publikační a prezentační činnost

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

4 / 2009 Cementobetonové kryty na cyklostezkách
Petr Škoda ,
1 / 2009 Zkušenosti z aktualizace generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Ing. Ludmila Trčková ,


 

Silniční tunely

Ing. Vlastimil Horák
předseda odborné sekce Silniční tunely
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • spolupráce s MD ČR při vytváření prováděcí vyhlášky nebo Nařízení vlády ČR k zavedení Směrnice 2004/54/EC o minimálních požadavcích na bezpečnost v tunelech PK na území ČR
 • pokračování spolupráce s MD při vytváření a doplňování norem a tech. podmínek týkajících se objektů tunelů PK
 • aktivní účast na jednáních pracovních skupin WG 1, 2 a 4 výboru C.4 PIARC
 • spolupráce s Dopravní policií a HZS při vytváření a doplňování norem a technických podmínek
 • organizování jednání sekce na pracovištích tunelů ve výstavbě
 • prezentace výstavby tunelů PK v ČR na konferenci Podzemní stavby 2010

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

3 / 2020 Městský okruh v Praze – stavby pro jeho dokončení
Ing. Lukáš Grünwald , Ing. Aleš Merta , Ing. Pavel Šourek ,
3 / 2020 Obchvat města Náchod, silnice I/33 - tunelové stavby
Ing. Tomáš Louženský , Ing. František Polák ,
3 / 2020 Tunel Dětřichov v podrobnosti DÚR
Ing. Pavel Krejčí , Ing. Tomáš Zítko CEng MICE, EUR ING,
3 / 2019 Řešení optických clon pro zamezení vjezdu nadměrných vozidel do tunelu
Ing. Jiří Svoboda ,
3 / 2019 Rekonstrukce tunelu Valík na D5
Ing. Miroslav Novák ,


 

Zemní práce, odvodnění a spodní stavba

doc. RNDr. František Kresta
předseda odborné sekce Zemní práce, odvodnění a spodní stavba
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti sekce

 • spojovací článek mezi AIPCR a odbornou veřejností v ČR
  • předávání informací o vývoji v tomto oboru
  • formulování a předkládání českých stanovisek a připomínek
  • přejímání mezinárodních předpisů
 • vztah k ČSS
  • prohlubování znalostí a povědomí o významu odborného řešení problematiky odvodnění, zemních prací a spodní stavby mezi členy ČSS
  • aktivní účast na akcích pořádaných ČSS
 • oblast vzdělávací
  • pokračování v tradici pořádání jednodenních odborných seminářů
  • využití možností progresivních informačních technologií, např. internetu, k šíření odborných informací

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

1 / 2020 Aktuální stav přípravy evropské technické zprávy (technical report) Alternativní materiály v zemních pracích
doc. RNDr. František Kresta PhD.,
1 / 2020 Poloskalní horniny v zemních pracích a jak k nim přistupovat
Ing. Klára Malotová , Ing. Jiří Záruba MBA,
1 / 2020 Analýza efektívnosti zlepšenia podložia násypov ciest štrkovými piliermi
prof.Ing. Jana Frankovská Ph.D., doc. Ing. RNDr. Miloslav  Kopecký Ph.D., Ing. Peter Mušec Ph.D.,
1 / 2020 Test
Ing. Josef Adamčík ,
1 / 2019 Zemní konstrukce vyztužené geosyntetiky
doc. RNDr. František Kresta PhD.,


 

Bezpečnost silničního provozu

Ing. Jindřich Frič, PhD.
předseda odborné sekce Bezpečnost silničního provozu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program činnosti

 • rozvíjení činnosti směřující k prosazování významu bezpečnosti silničního provozu při plánování, projektování, výstavbě, údržbě a provozu silničních komunikací založeného na základním principu ochrany života a zdraví všech účastníků silničního provozu.
 • přispívání k naplnění závazků souvisejících se zapojením ČSS do Evropské charty bezpečnosti silničního provozu
 • zpracování společných stanovisek k aktuálním problémům BSP a připravovaným legislativním úpravám
 • vytváření podmínek pro uplatnění evropských směrnic v oblasti BSP týkajících se evropské silniční sítě postupně na celou národní síť
 • aktivní zapojení do přípravy a zpracování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na léta 2011 – 2020
 • podpora činnosti krajských úřadů a místních samospráv ke snížení nehodovosti na silnicích I. a II. tříd a na místních komunikacích
 • zajištění samostatné sekce BSP v rámci Sil. konf.
 • zpracování tématicky orientovaného č. Sil. obzoru
 • pořádání dvou seminářů ročně k aktuálním problémům bezpečnosti
 • zřízení webových stránek sekce

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

7 / 2020 Jak ovlivňuje vodorovné dopravní značení jízdu ve směrovém oblouku?
Ing. Jiří Ambros Ph.D., Ing. Pavel Havránek , Mgr. Robert Zůvala ,
7 / 2020 Náběhy a terminály svodidel
Ing. Jiří Landa ,
5 / 2020 Zajímavosti ze zahraničí a úvahy k provedení míst určených k přecházení chodců
Ing. Zuzana Čarská Ph.D.,
5 / 2020 Vliv úpravy SSZ na bezpečnost silničního provozu v Břeclavi – pilotní studie
Ing. Eva Pitlová Ph.D., Ing. Radim Striegler , Ing. Veronika Valentová Ph.D., Ing. Lucie Vyskočilová ,
4 / 2020 Následky nehod v roce 2019 dle druhu komunikací
Ing. Lukáš Kadula , Ing. Alena Vyskočilová Ph.D.,


 

Calendar

21.October - 22.October 2020
28. silniční konference

WRC 2023

logo wrc 2023

Silniční obzor

7-8 / 2020