Events Calendar

SMLUVNÍ PODMÍNKY FIDIC V ČESKU A ZAHRANIČÍ: AKTUÁLNÍ INFORMACE
Wednesday, 18. May 2022, 09:00am - 02:30pm

Seminář bude probíhat on-line formou. Instrukce obdrží přihlášení účastníci emailem.

Seminář je organizován ve spolupráci se společností CCConsulting s.r.o.

 

PŘIHLÁŠKA ON-LINE ZDE

 

Anotace:

  • Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů).

Seminář je určen:

  • Seminář je zaměřen na základní a aktuální informace o FIDIC včetně diskuze v kontextu následků mimořádných událostí pandemie a války na Ukrajině a související změny ceny vstupních nákladů a nedostatku pracovních sil.
  • Je zaměřen na investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu. Získané informace využijí manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci nebo soudci, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů.

Přednášející: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
Mezinárodně uznávaný odborník na stavební smluvní právo a management, poradce viz www.klee-consulting.com, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a VUT Brno, soudní znalec a rozhodce. Autor knihy „Smluvní podmínky FIDIC" a „Stavební smluvní právo" viz www.wolterskluwer.cz a knihy „International Construction Contract Law", vydané u prestižního britského nakladatelství Wiley Blackwell. Dr. Klee pracoval téměř 20 let na výstavbových projektech v Česku a v zahraničí, pracoval jak pro stavební společnost, tak následně pro investory a stát. Má unikátní zkušenosti ze zahraničí. Zná pohled zhotovitele a objednatele přímo z praxe na stavbě. Dr. Klee pracoval je autorem překladů vzorů FIDIC, zvláštních podmínkách velkých investorů jako jsou Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic, Ředitelství vodních cest, Povodí a mnoha dalších investorů, je autorem metodik Státního fondu dopravní infrastruktury a České agentury pro standardizaci - ČAS. 
 

Program:


09:00 - Registrace
09:30 - Zahájení
09:30 - 11:00 - 1. blok

  • Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils. FIDIC. Standardizace v ČR a zahraničí. Aktuality a současné trendy. Zvláštní podmínky. Dobré a špatné příklady. FIDIC v Česku - aktuální stav. Požadavky objednatele. Odpovědnost za projektovou dokumentaci. Metody dodávky. Design-Bid-Build, Design-Build (včetně EPC).
  • Alokace rizik podle FIDIC. CONS (Červená kniha). P&DB (Žlutá kniha). Struktura P&DB. EPC (Stříbrná kniha). Nová Zelená kniha - Short Form of Contract a Smaragdová kniha. Další vzorové dokumenty FIDIC. FIDIC Golden principles.

11:00 - 11:30 - Přestávka
11:30 - 12:30 - 2.blok

  • FIDIC v Česku. Metodiky. Správce stavby. Dodatečné stavební práce a změny a úpravy v kontextu ZZVZ. Příprava zvláštních podmínek. Úpravy ve zvláštních podmínkách. Trendy využití vzorů FIDIC ve střední a východní Evropě. Cena díla podle FIDIC. Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková - tzv. "měřená zakázka" a cena nákladová).

12:30 - 13:15 - Přestávka
13:15 - 14:15 - 3.blok

  • Řízení času podle FIDIC. Harmonogram (obsah harmonogramu podle FIDIC). Zpráva o postupu prací (obsah zprávy podle FIDIC). EOT claim.
  • Claimy a Claim Management podle FIDIC. Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Předkládání claimů. Cenotvorba. Změny a změnové procesy podle FIDIC. 

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.
Účastníci obdrží prezentaci lektora v pdf formě a osvědčení o účasti ČKAIT.

Vložné:

  • Plné vložné - 3.500 Kč bez DPH
  • Vložné pro členy České silniční společnosti - 3.150 Kč bez DPH (10% sleva)

 

Kontakt na organizátora:

Mgr. Daniela Pivodová

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: +420 604 271 835

 

Kontakt pro fakturaci:

Ing. Jana Knechtová

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: +420 608 336 868