Events Calendar

XXII. dopravně-inženýrské dny
From Wednesday, 25. May 2022
To Thursday, 26. May 2022

Mezinárodní seminář | XXII. dopravně - inženýrské dny

„Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v dopravě“

Využití dopravně inženýrských přístupů a provozních zkušeností pro nové dopravní projekty.

25. – 26. května 2022

Přihlášky pro účast na semináři on-line budou spuštěny 4.4.2022

 

Podrobnosti k semináři najdete na webových stránkách Dopravně - inženýrské dny (dopravneinzenyrskedny.cz)