Silniční obzor

 

logo silnicni obzor


Měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic,

dálnic, místních komunikací, letišť, mostů,

tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství.

 

Vydává: Česká silniční společnost z.s.
Vedoucí redaktor: Ing. Jana Knechtová
Redakce: Novotného lávka 5, 110 00 PRAHA 1

 

Redakční rada:

Ing. Luděk Bartoš
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Ing. Karel Dahinter, CSc.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Ing. Marián Hanták, CSc.
Ing. Jiří Chládek, CSc.
Ing. Jiří Klepáč
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Petr Kůrka
Ing. Jiří Landa
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Ing. Aleš Merta
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Ing. František Polák
Ing. Petr Svoboda
Ing. Ján Šedivý, CSc.
Ing. Jan Švarc
Ing. Michal Uhlík, PhD.
doc. Ing. Otakar Vacín, PhD. (místopředseda)
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Ing. Ondřej Vohradský (předseda)
Ing. Michal Vojtíšek
Ing. Alois Vybíral
Ing. Andrea Zuzulová, Ph.D.