3 / 2022
I/42 VMO Žabovřeská I, etapa II – tramvajový tunel
Ing. Petr Suchánek 


Článek pojednává o zahájení a realizaci stavby silnice I/42 VMO Žabovřeská etapa II, která se realizuje v rámci Velkého městského okruhu v Brně. Hlavním objednatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR ve spolupráci se Statutárním městem Brnem.

Klíčová slova: tramvajový tunel, silnice I/42, Velký městský okruh Brno
  

Tunel Homole na D35 zadávaný metodou Design & Build
Ing. Alexandr Butovič PhD.


Tunel Homole je součástí stavby „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“, dílčího úseku budoucí dálnice D35 mezi MÚK Opatovice a MÚK Staré Město. Tunel Homole bude realizován v extrémně komplikovaných geologických podmínkách. Pro jeho zadání se investor stavby rozhodl pro využití metody Design&Build ve formě smluvních podmínek žluté knihy FIDIC s vybranými prvky dle knihy smaragdové. Tento způsob umožňuje zavést principy měření pro vybrané části stavby, závislé na geologických podmínkách. Jedná se o první použití v České republice. Správnost nastavených kritérií a postupů ověří až samotná realizace, která se očekává od jara 2023.

Klíčová slova: D35, dálnice, tunel Homole, NRTM, smaragdový FIDIC
  

Diaľničný tunel Prešov po 4 rokoch výstavby v prevádzke
Ing. Miloslav Frankovský 


Diaľničný tunel Prešov na úseku diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh je v poradí jedenástym diaľničným tunelom na Slovensku vybudovaným a do prevádzky uvedeným v období posledných dvadsiatich rokov. Ide o tunel s dvomi tunelovými rúrami s jednosmernou premávkou, ktorého výstavba začala v roku 2017 a do prevádzky bol po viac ako 4 rokoch výstavby uvedený v októbri 2021.

Klíčová slova: tunel, doprava, razenie, vybavenie, bezpečnosť
  

Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
Ing. Ondřej Koutník 
Ing. Libor Krejčí Ph.D.
Ing. Jan Včelák Ph.D.


Autoři se v článku zaměřili na představení průběhu řešení projektu Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM, realizovaného v rámci druhé výzvy Doprava 2020+ Technologické Agentury ČR. Tento projekt se zaměřuje na využití systémů WIM v oblasti monitorování dlouhodobého chování mostních konstrukcí pod zatížením.

Klíčová slova: WIM, nákladní doprava, mosty, sledování mostů
  

Ramp Metering – ověřovací studie
Ing. Karel Ježík 
Ing. Zbyněk Mikolajek 
Ing. Radim Striegler 


Řízení vjezdu na dálnici (nebo i jinou významnou pozemní komunikaci) je v zahraničí označováno nejčastěji jako ramp metering. Tato technologie dosud nebyla na území České republiky vyzkoušena, zatímco v zahraničí je používána desítky let. Ramp metering je řízené dávkování vozidel na komunikacích vyššího významu. Cílem tohoto projektu je objasnit, zda a za jakých podmínek je možné tuto technologii aplikovat v českých podmínkách, a jaký efekt v dopravě může přinést. Pomocí mikrosimulačního softwaru PTV Vissim a dat získaných z dopravního průzkumu na lokalitách, které byly vybrány jako vhodné lokality na aplikaci, zjistíme, jaký vliv na dopravní proud takové opatření řízeného dávkování může mít. Z vyhodnocení vyplývá, že při správné aplikaci technologie a splnění okrajových podmínek může technologie významně zvýšit kapacitu dálnice (v místě připojení dálnice). Na jedné ze simulovaných lokalit byla zvýšena kapacita dálnice a připojení (snížení celkových cestovních dob) až o 18 %.

Klíčová slova: Ramp Metering, řízení provozu, řízení vjezdu, ITS, dávkování vozidel, mikrosimulace