9 / 2021
Závěry 28. silniční konference 2021
  


Závěry 28. silniční konference 2021 Silniční konference pořádaná Českou silniční společností pod záštitou předsedy vlády České republiky Ing. Andreje Babiše, místopředsedy vlády, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Josefa Suchánka a primátora Statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka ve dnech 8. - 9. 9. 2021 v NH Collection Olomouc Congress hotelu (konference) a v přilehlém OMEGA centru sportu a zdraví (výstava) v Olomouci

Klíčová slova:
  

Průběh realizace nových úseků dálnice D6
Bc. Lukáš Hnízdil 
Jan Hrazdira 


Výstavba a zprovoznění nových úseků dálnice „D6 Lubenec, obchvat“, „D6 Nové Strašecí – Řevničov“ a „D6 Řevničov – obchvat“ přinese výrazné zvýšení kapacity, bezpečnosti a plynulosti dopravy a odvedením dopravy mimo intravilán obcí zlepší životní podmínky jejich obyvatel. Odlišné geologické a pedologické podmínky na uvedených stavbách vyžadují inovativní přístupy projektantů a hlavně zhotovitelů tak, aby výsledek naplnil všechny očekávané požadavky zadavatele a odborné i laické veřejnosti.

Klíčová slova: dálnice, D6, doprava, obchvat, liniová stavba, Lubenec, Nové Strašecí, Řevničov
  

Výzvy budoucnosti spojené se stavbou betonových silnic
Im. Univ. Prof. Dr.  Rupert Springenschmid 


Doprava těžkými užitkovými vozidly na dálnicích a rychlostních silnicích v příštích 30 letech vzroste o více než 60 %. Nebude-li stávající síť podstatně rozšířena, budou nevyhnutelně častěji vznikat dopravní kolony. V průběhu příštích let porostou požadavky na ochranu klimatu, zesílí protesty obyvatel proti novým dálnicím, ale i proti kamenolomům a pískovnám, tedy místům těžby stavebních materiálů. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil se bude stále prohlubovat. Tyto negativní tendence nemůžeme změnit, musíme je ovšem při své práci brát v úvahu. Víme, že každá stavba, každá rekonstrukce vozovky stojí spoustu peněz a představuje zátěž pro životní prostředí. Naším nejdůležitějším cílem musí být stavět vozovky, které bude možné bez problémů využívat po dobu několika desetiletí a které budou vyžadovat co nejméně stavební údržby. Nedostatek kvalifikované pracovní síly nás donutí také ke zjednodušování stavebních předpisů a jejich omezení na nezbytné minimum. Cestou k lepším silnicím je také lepší spolupráce mezi objednateli a zhotoviteli.

Klíčová slova: budoucnost, intenzita dopravy, životnost, zdroje, spolupráce
  

Výstavba lávky z UHPC přes Vltavu v Lužci
Dr. Ing. Petr Vítek 


Zavěšená lávka v Lužci nad Vltavou je unikátní konstrukce zavěšená na jednom pylonu. Mostovka je sestavena ze segmentů zhotovených z UHPC (ultra vysokohodnotný beton). Tento materiál třídy C110/130 umožňuje vytvořit velmi štíhlou konstrukci na rozpětí 100 m a rovněž se vyznačuje dlouhodobou spolehlivostí. Závěsy a volné vnější předpínací kabely jsou vyměnitelné.

Klíčová slova: zavěšená lávka, UHPC (ultra vysokohodnotný beton), segment, předpínací kabel
  

Bezpečnostní audit veřejných prostranství
Mgr. Pavlína Skládaná 
Ing. Pavel Skládaný 


ABSTRAKT Uspořádání uličního prostoru má zásadní vliv nejen na dopravní bezpečnost a komfort účastníků provozu, ale zároveň i na míru výskytu různých forem pouliční kriminality. Odstranění rizik v uspořádání prostoru může být efektivnější prevencí než posílení policejního dozoru v lokalitě. Jedním z nástrojů identifikace rizik je bezpečnostní audit veřejných prostranství. Jde o posouzení vybrané lokality z hlediska bezpečnosti skupinou občanů přímo v terénu. Počátky bezpečnostního auditu sahají do osmdesátých let minulého století. Z Kanady se nástroj, který je snadno adaptovatelný na různá prostředí a situace, rozšířil do celého světa a běžně se užívá i v evropských městech. Je považován za mimořádně produktivní zdroj poznatků pro prevenci kriminality i k navrhování a úpravám místních komunikací. Už samotné jeho provedení je často přínosem i pro zlepšení vztahů v komunitě. Podmínkou účinnosti nástroje je zachování významného zastoupení ženského prvku a vyvarování se profesionalizace.

Klíčová slova: identifikace rizik, bezpečnost, prevence kriminality, uliční prostor, zklidňování dopravy
  

28. silniční konference – Olomouc 2021
  


Ve dnech 8.-9. září 2021se po zrušení v původně plánovaném termínu v říjnu 2020 z důvodu covidové epidemie konala v pořadí již 28. silniční konference, v Olomouci již potřetí. Konference se uskutečnila v NH Collection Olomouc Congress hotelu a doprovodná výstava v přilehlém OMEGA centru sportu a zdraví. Silniční konferenci 2021 uspořádala Česká silniční společnost pod záštitou předsedy vlády České republiky Ing. Andreje Babiše, místopředsedy vlády, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Josefa Suchánka a primátora Statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka. Konference se zúčastnilo přes 1 000 registrovaných delegátů, což je počet srovnatelný s konferencemi před covidovou epidemií, a doprovodné výstavy 68 vystavovatelů.

Klíčová slova: