11 / 2021
Statický výpočet zatížitelnosti Barrandovského mostu
Ing. Ondřej Matoušek 
Ing. Aleš Menšík 
Ing. Milan Šístek 


Statický výpočet určuje hodnoty zatížitelnosti na základě hodnot zjištěných diagnostickým průzkumem, účinku rheologických vlastností materiálů a jejich vliv na hodnoty únosnosti. Statické výpočty byly provedeny podle evropských norem včetně těch, které byly zapracovány do českých norem ČSN EN.

Klíčová slova: rekonstrukce, sanace, zesilování mostu, předpětí bez soudržnosti, výměna ložisek, zatížitelnost, Barrandovský most
  

Genderová a regionální specifika užívání cyklistických přileb v kontextu klíčových ukazatelů Strategie BESIP 2021–2030
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Mgr. Jan Elgner 
Ing. Lukáš Kadula 
Mgr. Eva Šragová 


V České republice nepoužilo v uplynulé dekádě cyklistickou přilbu 81 % usmrcených, 69 % těžce a 68 % lehce zraněných cyklistů. Problematika používání cyklistických přileb nebyla doposud v rámci České republiky podrobena bližší analýze ani z pohledu genderu, ani regionálních specifik. V článku je zkoumán vztah přímých a nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu s důrazem na genderová a regionální specifika. Byla nalezena významná souvislost mezi přímými a nepřímými ukazateli bezpečnosti, odhaleny rozdíly mezi kraji ČR, avšak nebyly prokázány rozdíly mezi užíváním přileb muži a ženami. Závěr článku nabízí témata ve vazbě na připravovaný Akční plán 2023–2024 Strategie BESIP 2021–2030.

Klíčová slova: cyklistika, kolo, přilba, nehoda, pohlaví
  

Lávka přes řeku Ohři u Svatošských skal
Ing. Milena Navrátilová 
Ing. Luděk Oberhofner 
Ing. Jan Procházka 


Lávka je situována na území CHKO Slavkovský les (II-IV zóna), v místě EVL Kaňon Ohře na území biokoridoru Ohře, v zátopovém území řeky Ohře a v ochranném pásmu IIB přírodních léčivých zdrojů. Prochází hranicí dvou okresů, na pravém břehu okres Sokolov a na levém břehu okres Karlovy Vary. Protože levý břeh je přístupný z Lokte a pravý břeh z Karlových Varů, musela záchranná služba organizovaná po okresech nejdříve dojet do opačného okresu, odkud najela do údolí. Napojení od konce zástavby z Karlových Varů vedlo po cca 3 km dlouhé asfaltové vozovce a z Lokte cca 4,5 km po nezpevněné cestě, místy ze štěrkodrti. Tento problém pro sanitky nyní odpadl.

Klíčová slova: lávka, zemní kotvy, lano, pylon, kotevní blok