10 / 2021
Modernizace dálnice D1 - ohlédnutí
Ing. Jiří Hruška 
Ing. Petr Kůrka 


Dálnice D1 jako páteřní komunikace České republiky ovlivňuje každý den životy mnoha lidí, kteří cestují mezi Čechami a Moravou. Již od svého vzniku na projekčních prknech prvorepublikových inženýrů, přes její stavbu v šedesátých a sedmdesátých letech, až po její nynější modernizaci je důležitým a významným stavebním projektem, který svým významem sahá za hranice České republiky.

Klíčová slova: dálnice, D1, modernizace
  

Výstavba jižní části obchvatu silnice II/246 města Roudnice nad Labem
Ing. Michal Turek Ph.D.


Článek pojednává o přípravě a realizaci jižní části obchvatu silnice II/246 města Roudnice nad Labem. Cílem záměru, jehož součástí jsou mimo jiné 4 okružní křižovatky a 4 mostní objekty, bylo odvést tranzitní dopravu mimo centrum a zlepšit tak kvalitu života ve městě.

Klíčová slova: Roudnice nad Labem, obchvat, tranzitní doprava
  

Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4
Ing. Martin Chrappa 
Ing. Peter Kulla 
Ing. Pavel Svoboda Ph.D.
Ing. Leonard Šopík Ph.D.


Riešenie vedenia diaľnice D4 popod prevádzkovanú D1v rámci obchvatu Bratislavy vychádzalo technologicky a realizačne výrazne náročnejšie v porovnaní s variantom vedenia D4 ponad diaľnicu D1. Pôvodné technické riešenie z DSP 4-poľový most z predpätého betónu nebolo možné s ohľadom na dobu obmedzenia premávky realizovať. Doprastav s pomocou projektantov SHP-SK prišiel s myšlienkou vybudovať most mimo finálnej polohy a tento následne vysunúť, čím skrátil obmedzenie premávky na D1 na minimum. Riešením bola dvojpoľová rámová konštrukcia a jej presun do definitívnej polohy. Doprastav síce mal bohaté skúsenosti s technológiou vysúvania, navrhované technické riešenie mosta D4/D1 však bolo unikátne a prvý krát použité v našom regióne. Vzhľadom k technológii výstavby vysúvaním bolo nutné pri návrhu konštrukcie zohľadniť jednotlivé stavebné fázy pôsobenia mosta. Výstavba samotnej nosnej konštrukcie prebiehala štandardným spôsobom v poradí spodná doska, steny a strop. Samotný zásun mosta na pripravené podložie trval do troch hodín. Tomu predchádzalo presmerovanie dopravy na prevádzkovanej D1 vrátane objemných zemných prác na odkope pôvodného telesa diaľnice. Celá operácia od presmerovania dopravy po znovu spustenie premávky po novom moste trvala 6 dní.

Klíčová slova: technické riešenie, obmedzenie dopravy, rámová konštrukcia, výsun mosta
  

Bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu v ČR
Ing. Jiří Landa 


Zranitelní účastníci silničního provozu jsou velmi početná a rozmanitá skupina nechráněná karoserií vozidla a bezpečnostními systémy. Podmínky jejich ochrany, specifické potřeby, legislativní ochranu a praktické podmínky pro jejich pohyb v silničním provozu prověřovala studie zpracovaná Ústředním automotoklubem s podporou subdodávky AFRY. Tato studie, dokončená v listopadu 2020, je součástí pilotních projektů zpracovávaných v rámci odborných aktivit projektu RADAR. Ten sdružuje partnery ze 13 evropských států a jeho cílem je podpořit znalostní transfer mezi správci komunikací a dopravními experty v oblasti zvyšování bezpečnosti silniční infrastruktury. Projekt RADAR je spolufinancován evropskými fondy prostřednictvím programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube. Pilotní projekty sloužící k výměně zkušeností byly zpracovány pro čtyři tematické oblasti vždy dvěma nezávislými týmy souběžně. Téma zranitelných účastníků silničního provozu bylo paralelně zpracováno i ve Slovinsku. Zvýšená péče o zranitelné účastníky silničního provozu je významně podpořena dodatkem Evropské direktivy 2008/96/ES přijatým v listopadu 2019, který v článku 6b zdůrazňuje ochranu zranitelných účastníků silničního provozu a požaduje její hodnocení jak v bezpečnostních auditech, tak při posouzení bezpečnosti silniční sítě jako celku. Studie se zabývala podrobně jednotlivými aspekty této ochrany.

Klíčová slova: zranitelní účastníci silničního provozu, pilotní projekt, Interreg/Danube/RADAR, Evropská direktiva, řízení bezpečnosti silničního provozu, bezpečnostní audit, legislativní podmínky, praktické podmínky, projekty udržitelné mobility (PUM), průzkumy