10 / 2020
Využití prvků hospodaření s dešťovými vodami při výstavbě dálnic
RNDr.  Dalibor Dvořák 
Ing. Tereza  Hnátková 
Ing. Richard Kuk 


V současné době se i v České republice stále více diskutuje o hospodaření s dešťovými vodami. Článek komentuje stávající i dřívější způsoby řešení nakládání se smyvovými vodami z odvodnění dálnic. Shrnuje četnost využití prvků hospodaření s dešťovými vodami při návrhu odvodňovacích systémů dálnic, hodnotí jejich praktické přínosy a komentuje hlavní důvody, proč jsou dané prvky hospodaření s dešťovými vodami při výstavbě dálnic málo využívány

Klíčová slova: dálnice, srážkové vody, hospodaření s dešťovými vodami, zimní údržba dálnic, umělé mokřady, terciální čištění
  

Drážní promenáda
Ing. Markéta Habalová 


Článek pojednává o Drážní promenádě – komunikaci pro bezmotorovou dopravu (chodce, cyklisty a in-line bruslaře) na zemním tělese rušené dvoukolejné železniční trati ve Vršovicích a Strašnicích v Praze. Promenáda, na jejíž trase se nacházejí tři lávky, bude obklopena liniovým parkem. Návrh počítá s využitím stávajících železničních objektů.

Klíčová slova: Praha 10, bezmotorová doprava, liniový park, drážní těleso, paměť místa
  

Prodloužení TT z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně v Bohunicích
Ing. Petr Vyskočil 


Město Brno plánuje ambiciózní rozvoj svojí tramvajové sítě. V plánu je nová tramvajová trať na bystrcké sídliště na Kamechách nebo znovuzprovoznění trati ze Stránské skály na Holzovu ulici do areálu Technického muzea ve Staré Líšni. Konkrétních obrysů nabývá nyní realizovaná tramvajová trať z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně v Bohunicích, o které pojednává tento článek.

Klíčová slova: tramvajová trať, tramvajový tunel, hloubený tunel, Brno, Kampus, Dopravní podnik města Brna
  

Testovací centrum autonomních vozidel Zala Zone Zalaegerszeg, Maďarsko
Ing. Jiří Landa 


Maďarsko se vydalo cestou významné legislativní podpory testování autonomních vozidel a dokončuje rozsáhlý testovací areál Zala Zone u města Zalaegerszeg. Podrobný popis vybavení a funkcí areálu dává nahlédnout, co je všechno nutno prověřit, aby autonomní vozidla čtvrté úrovně mohla vyrazit na veřejné komunikace. To bude klást i značné nároky na stav a vybavení těchto komunikací.

Klíčová slova: testovací areál, autonomní vozidla, skupiny vozidel, zkušební moduly, telekomunikační systémy, úrovně autonomního řízení