logo dopravni inzenyrstvi

 

Dopravní inženýrství

Recenzovaný časopis určený především odborníkům, ale i širší veřejnosti. Časopis se zabývá především bezpečností dopravy a další související dopravně inženýrskou problematikou. Například pěší a cyklistickou dopravou, otázkami zklidňování dopravy, problematikou evidence dopravních nehod, dopravními průzkumy, vlivem dopravy na životní prostředí a dalšími otázkami. Publikují zde odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Časopis splňuje všechna potřebná kritéria a je zapsán na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Tento Seznam byl schválen Radou pro výzkum a vývoj dne 20. června 2008. Znamená to, že oborné články zde uveřejňované jsou z hlediska prezentace vědeckých a výzkumných projektů lépe hodnoceny.

Logo časopisu Dopravní inženýrství
Časopis vychází dvakrát ročně. První číslo vyšlo 15.5.2006. Vydavatelem je od roku 2009 firma EDIP s.r.o..

Aktuality, archiv, rejstřík, články a další podrobné informace najdete na www stránkách časopisu.

Redakční rada
Ing. Luděk Bartoš - předseda,
Ing. Jan Adámek,
Ing. Jindřich Frič,
Ing. Jaroslav Heinrich,
Ing. Martin Krejčí,
prof. Ing. František Lehovec, CSc.,
Ing. Jan Martolos,
Dipl.-Ing. Tomáš Rücker,
Ing. Antonín Seidl,
prof. Ing. Stan Teply, Ph.D.

logo silnicni obzor

Silniční obzor 

Měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství.

 

Vydává: Česká silniční společnost z.s.
Vedoucí redaktor: Ing. Jana Knechtová
Redakce: Novotného lávka 200/5, 110 00 PRAHA 1

 

Redakční rada:
Ing. Luděk Bartoš,
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.,
Ing. Karel Dahinter, CSc.,
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.,
Ing. Marián Hanták, CSc.,
Ing. Jiří Chládek, CSc.,
Ing. Jiří Klepáč,
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.,
Ing. Petr Kůrka,
Ing. Jiří Landa,
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.,
Ing. Aleš Merta,
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.,
doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.,
Ing. František Polák,
Ing. Petr Svoboda,
Ing. Ján Šedivý, CSc.,
Ing. Jan Švarc,
Ing. Michal Uhlík, PhD.,
doc. Ing. Otakar Vacín, PhD. (místopředseda),
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.,
Ing. Ondřej Vohradský (předseda),
Ing. Michal Vojtíšek,
Ing. Alois Vybíral,
Ing. Andrea Zuzulová, Ph.D.