Změna odborné akce

V plánování odborné akce XXI. seminář „Dopravněinženýrské dny“, která se měla uskutečnit 26. -27. května 2021 v Mikulově, dochází ke změně. Pořádání tohoto semináře v letošním roce bylo zrušeno a XXI. seminář se uskuteční v termínu 25. - 26. května 2022. Opatření kvůli pandemii neumožňují v květnovém termínu tuto akci uskutečnit v plánovaném rozsahu.

Všem zájemcům se za zrušení v letošním roce omlouváme a doufáme, že příští rok už bude beze všech problémů.

Ing. Tomáš Vacek, tajemník ČSS