Katedra dopravných stavieb
Katedra dopravných stavieb
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS - Odborná sekcia CESTNÉ STAVITEĽSTVO
Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Vás pozývajú na

XXVII. seminár Ivana POLIAČKA
s medzinárodnou účasťou

CESTNÉ STAVITEĽSTVO V MENIACICH SA PODMINKACH

pod záštitou dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD.

14. – 16. november 2022

Hotel GRAND**** Jasná, Nízke Tatry

 

Pozvánka zde:

Přihláška zde:

Logo_ČSS_S.jpg 

Česká silniční společnost z.s.

Logo_ČSS_S.jpg 

vyhlašuje

 Cenu České silniční společnosti
za nejlepší disertační práci
v silničním stavitelství v roce 2022
 

Cílem soutěže je prezentovat a propagovat nejlepší doktorské práce z oborů silničních staveb a technologií. Záměrem soutěže je podpora mladých vědců a studentů doktorského studia s možností prezentace výsledků svého studia před širokou odbornou veřejností. Soutěž organizuje Česká silniční společnost, z.s.

Podmínky soutěžního ročníku 2022

Do soutěže je možné přihlásit doktorské práce z oboru silničního stavitelství obhájené v období 1.4.2021 - 31.3.2022.

Práce (výhradně v elektronické podobě) s vyplněnou přihláškou se doručí organizátorovi soutěže do 31.5.2022 na adresu: Česká silniční společnost z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Témata:

  • silniční infrastruktura (silnice, dálnice, městské komunikace, cyklostezky, mosty, lávky, tunely)
  • silniční a městské dopravní inženýrství
  • typy dopravy (individuální, veřejná, cyklistická, pěší)
  • telematické systémy
  • technologie a materiály v silničním stavitelství

Přihlášení studentské práce je ZDARMA.

Vyhodnocení – ceny – prezentace:

Přihlášky bude hodnotit porota složená z odborníků České silniční společnosti a navrhne vyhlášení nejlepších prací s určením pořadí.

  • Vítěz soutěže převezme ocenění na Silniční konferenci 2022 v Praze (4.10.2022), kde bude prezentovat svou doktorskou práci. Vítězi bude uhrazeno vložné, pobyt a strava během celého programu konference. Současně bude oceněna vysoká škola, na které byla práce zpracována. Vítězovi soutěže bude nabídnuta možnost prezentace práce formou posteru na Světovém silničním kongresu 2023 v Praze.
    1. místo bude oceněno částkou 15.000 Kč
  • 2. místo bude oceněno částkou 10.000 Kč
  • 3. místo bude oceněno částkou 5.000 Kč.

Porota může udělit méně cen, případně neudělit cenu žádnou.

Oceněným autorům bude nabídnuta možnost publikování jejich práce v časopise Silniční obzor.

 Přihláška do soutěže

Propozice

 

Odborné akce

- Diagnostika a správa mostů 2022 - Diagnostické průzkumy předpjatých mostů ve správě ŘSD ČR

21. duben 2022, Praha, Novotného lávka

- Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací

4.- 5. května 2022, Znojmo, hotel Vinice Hnánice

- „Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v dopravě“ - Využití dopravně inženýrských přístupů a provozních zkušeností pro nové dopravní projekty.

25. – 26. května 2022, Mikulov, Motorest Zámeček

- POZEMNÍ KOMUNIKACE 2022
„(Ne)dostatek zdrojů - realita nebo fikce?“

16. června 2022, MASARYKOVA KOLEJ, THÁKUROVA 1, PRAHA 6

 

Podrobnosti ke všem odborným akcím jsou v kalendáři akcí

 

25. geotechnický seminář

Vybrané geotechnické problémy
při realizaci zemních prací

20. října 2021

Novotného lávka 200/5, Praha
Willenbergův sál - 217

 logo SG

Logo ČSS S

 SG Geotechnika a.s.
a Česká silniční společnost z.s.
odborná sekce 12 pro zemní práce odvodnění a spodní stavbu

Pořádají již 25. ročník odborného geotechnického semináře

Seminář je určen především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací, pracovníky zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology i pro geotechnické specialisty. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

  Program
 8:00-9:00 registrace 
 9:00-9:10 úvodní slovo
Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda Silniční společnosti
Ing. Petr Kučera, ředitel SG Geotechniky a.s.
 9:10-9:45 Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc./Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.
Některé otázky moderního inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu v kontextu s legislativou a normami
 9:45-10:15 Doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Rizika při návrhu hlubinných základů - požadavky na geotechnický průzkum
 10:15-11:00 Ing. Vítězslav Herle/Mgr. Pavel Vížďa
Vliv hloubkového zlepšení zemin na sedání násypů (zkušenost s výstavbou ochranné hráze Višňová)
 11:00-11:30 přestávka
 11:30-12:00 Ing. Jan Ďurove
Rekonstrukce sesutého svahu náspu a náspů v havarijním stavu traťového úseku Hájek – Dalovice
 12:00-12:30 Doc. RNDr. František Kresta, PhD.
Úpravy zemin – otevřené problémy a výzvy
 12:30-13:30 oběd
 13:30-14:00 Ing. Klára Malotová
Zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin do zemního tělesa na stavbě D35 Časy - Ostrov
 14:00-14:30 Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Zřizování násypů do vody
 14:30-15:00 Závěr semináře

Základní informace

 Název akce Vybrané geotechnické problémy při realizaci zemních prací 
 Druh akce Jednodenní odborný seminář 
 Datum 20. října 2021 od 8:00 do 16:00 
 Místo ČSVTS, Willenbergův konferenční sál 217, Novotného lávka 200/5, Praha 1
 Pořadatelé Odborný program: SG Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5
Přihlášky a fakturace: Česká silniční společnost z.s., Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
IČO: 00506958, DIČ: CZ00506958
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 221 082 292
 Odborný garant Ing. Vítězslav Herle, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Organizační výbor Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Ing. Petr Kučera, doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.,
Ing. Jana Knechtová, Ing. Tomáš Vacek, Ing. Michal Sirovátka
 Účastnický poplatek Je smluvní, za jednoho účastníka činí 2 490 Kč, včetně DPH 
 Stravování V průběhu přestávek obdrží účastníci semináře občerstvení a oběd
 Sborník Sborník nebude vydán, účastníci semináře obdrží při prezentaci stručný výtah z textů přednášek

 

Přihlášky

Závazná přihláška pro email je zde. Vyplněný formulář poslat na e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději do 15. 10. 2021. Na jednu přihlášku je možné přihlásit více osob.
Přímé přihlášení přes webový formulář je zde.

Způsob úhrady

Převodním příkazem na základě zálohové faktury, která bude vystavena po obdržení přihlášky. Faktury Vám budou zasílány výhradně v elektronické podobě, uvádějte proto v přihlášce e-mailovou adresu pro elektronickou fakturaci. S platbou účastnického poplatku vyčkejte na doručení zálohové faktury, nepřevádějte předtím žádné prostředky na jakýkoliv účet. Daňový doklad Vám bude zaslán v zákonné lhůtě.

Storno

V případě potřeby lze za přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. Při neúčasti na semináři se poplatek nevrací.

Firemní prezentace

Formou prospektů, panelů (posterů), nebo výstavou exponátů ve foyer před vstupem do sálu. Možnosti pro prezentaci jsou uvedeny v Přihlášce firemní prezentace (zde). Ceny za firemní prezentaci jsou na přihlášce uvedeny včetně DPH. Daňový doklad za provedenou platbu bude zaslán v zákonné lhůtě.

Přihláška účastníka přes webový formulář

Přihláška účastníka přes email

Přihláška firemní prezentace

Katedra dopravných stavieb Stavebná fakulta STU v Bratislave
Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS - Odborná sekcia CESTNÉ STAVITEĽSTVO
Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Vás pozývajú na

XXVI. seminár Ivana POLIAČKA
s medzinárodnou účasťou

 

VÝSTAVBA CESTNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

pod záštitou
Ministerstva dopravy a výstavby SR
a dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave
prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD.

29. september 2021
Bratislava, Hotel Bratislava****

Pozvánka na seminář

Výsledky soutěže o nejlepší disertační práci za rok 2021

Cena ČSS disertační práce 2021 výsledky

CESTÁŘSKÉ RODEO 2021

IV. ročník Mistrovství České republiky v jízdě zručnosti řidičů posypových vozů

Vážení,

dovolte, abychom Vás touto cestou pouvali na IV. ročník Mistrovství republiky České republiky v jízdě zručnosti řidičů posypových vozů "Cestářské rodeo", který se bude konat v pátek 1. října 2021 v Jihlavě pod záštitou  hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA a jeho náměstka pro finance a dopravu Ing. Miroslava Houšky.

Celostátní Cestářské rodeo každoročně vypisuje Česká silniční společnost z.s. a po dohodě s ní je letošním organizátorem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Akce se bude konat v areálu KSÚSV v Jihlavě.

Potvrzení Vaší účasti prosím pošlete co nejdříve.

Kontaktní emailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upřesňující informace Vám zašleme.

 

V úctě  

Ing. Radovan Necid

ředitel příspěvkové organizace

Záštita hejtmana Mgr. Vítězslava Schreka, MBA

Záštita náměstka hejtmana Ing. Miroslava Houšky

I. virtuální konference

V roce 2023 se v Praze uskuteční Světový silniční kongres organizace PIARC, jejímž členem je jak Česká republika, tak Česká silniční společnost. Tuto informaci se naší, ale i slovenské odborné a politické reprezentaci snažíme předávat od okamžiku zvolení.

Významným cílem České silniční společnosti je propagace Světového silničního kongresu mezi odbornou veřejností, studenty technických univerzit, středních odborných škol, mezi politickou reprezentací i zástupci jednotlivých municipalit. Hnacím motorem je myšlenka, aby tato významná odborná akce zanechala svou stopu v našem prostředí na mnoho dalších let, aby se nejednalo o odbornou akci, která proběhne v Praze v Kongresovém centru na podzim roku 2023 bez většího povšimnutí.

Z těchto důvodů byl 19. 5. 2021 odstartován soubor virtuálních či hybridních konferencí s cílem propagace Světového silničního kongresu mezi odbornou veřejností, představení činnosti organizace PIARC, včetně činnosti našich zástupců v technických výborech PAIRC. Každá z připravovaných konferencí je zaměřena na konkrétní regiony a jejich činnost v oblastech dopravy a silničního stavitelství.

Na Novotného lávce v Praze tak vzniklo improvizované televizní studio technicky perfektně zajištěné organizací C-IN. Vzhledem k pandemické situaci byla úvodní konference vysílána i realizována on-line. Konala se za podpory Jihomoravského kraje, záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a poslanec České republiky Mgr. Jiří Mihola. Odborná témata konference zaštítily Brněnské komunikace a.s. a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obě organizace jsou úzce spojeny s Jihomoravským krajem a problematikou jeho dopravní infrastruktury a dlouhodobě spolupracují s Českou silniční společností.  Jejich zástupci nás reprezentují i na mezinárodním poli.

Program virtuální konference byl rozdělen do dvou samostatných bloků. V úvodním bloku vystoupil s předehranou zdravicí hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, na kterého živě navázal poslanec Mgr. Jiří Mihola. Odbornou část zastupoval správní ředitel Brněnských komunikací a.s. Ing. Roman Nekula, MBA se svým příspěvkem Zavádění C-ITS systému ve městě Brně. V tomto bloku také vystoupil předseda národního komitétu Ing. Václav Neuvirt, CSc. s informací o organizaci PIARC.

Druhý přednáškový blok zahájil odborným vystoupením ředitel CDV Ing. Jindřich Frič, Ph.D. s tématem Bezpečnost silničního provozu v činnostech technických výborů PIARC prezentovaných na světovém silničním kongresu, který v následné debatě jasně ukázal, jak je možné a účelné přenášet zahraniční zkušenosti do našeho prostředí. Další informace k Světovému silničnímu kongresu prezentoval zástupce organizace C-IN v příspěvku XXVII. světový silniční kongres v Praze a jeho přínos silničnímu odvětví v ČR. Nelze opomenout vystoupení 1. delegáta ČR Ing. Luďka Sosny, který komentoval úlohu Ministerstva dopravy při získání místa konání a přípravě Světového kongresu. Konference byla zakončena moderovanou diskusí a odpověďmi na došlé dotazy za účasti zástupců ČSS a C-IN (Mondschein, Bartoš, Neuvirt, Šušák).

První virtuální konferenci na téma „Světový silniční kongres a ČR, SR a Praha“ je po registraci stále možné zdarma shlédnout na adrese https://css2021.gcon.me/page/uvod.

Druhou konferenci předpokládáme zorganizovat v listopadu tohoto roku za podpory Severomoravského a Olomouckého kraje.

Těšíme se na Vaši účast a podporu.

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
předseda ČSS

Dotazník k 1. ze série virtuálních a hybridních konferencí.

Vzpomínáme

Nedožitých 85 let profesora Františka Lehovce

 foto Lehovec

Před třemi lety informoval náš časopis o odchodu významného odborníka v oboru pozemních komunikací, uznávaného vysokoškolského pedagoga, významného člena odborné silniční společnosti a především skvělého člověka, profesora Ing. Františka Lehovce, CSc. Profesor Lehovec zemřel 13. června 2018 ve věku 82 let.

Česká silniční společnost si připomíná osobnost pana profesora a jeho záslužnou práci v popularizaci a rozvoji silničního oboru při mnoha odborných akcích. Od vzniku samostatné České silniční společnosti stál profesor Lehovec v jejím čele. Cílevědomě podporoval součinnost se slovenskými kolegy, zejména v rámci spolupráce České silniční společnosti a Slovenskej cestnej spoločnosti. Věnoval pozornost spolupráci našich odborníků v rámci Světové silniční asociace PIARC a byl koordinátorem národních zpráv pro kongresy pořádané touto asociací. Podporoval myšlenku uspořádání 27. světového kongresu AIPCR v Praze. Škoda, že se nedožil toho, že se kongres na podzim 2023 v Praze po 52 letech konat bude.

Na počátku devadesátých let dokázal odvrátit hrozby zastavení vydávání našeho časopisu a ve funkci předsedy redakční rady významně přispěl k dosažení jeho současné odborné i technické úrovně.

Profesor Lehovec dovedl spojovat svoji pracovitost, nároky na výkon a vysokou kvalitu své vlastní práce i práce svých spolupracovníků s vlídným a kolegiálním přístupem k lidem. Pro české silničáře byl příkladem skutečného profesionála, kolegy a dobrého člověka.

ČSS

I. virtuální konference k WRC 2023

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

jménem České silniční společnosti bych Vás rád pozval na první ze série virtuálních konferencí, které mají za cíl široké odborné veřejnosti představit organizaci PIARC, které je Česká republika, resp. Československo členem již od roku 1921. Cílem těchto setkání je představit činnost Světové silniční asociace, její odborné zaměření, ale i aktivní účast našich zástupců v technických výborech, a to se zaměřením na problematiku v konkrétních regionech naší republiky.

Úvodní konference, která se koná za podpory Jihomoravského kraje, proběhne 19.5. od 10:00. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje pan Mgr. Jan Grolich a pan poslanec České republiky Mgr. Jiří Mihola. Více informací o samotné konferenci, včetně odkazu na registraci, naleznete v pozvánce v příloze.

Velice nás těší, že odborná témata zaštítily Brněnské komunikace a Centrum dopravního výzkumu, obě úzce spojené s Jihomoravským krajem a problematikou dopravní infrastruktury tohoto kraje.

Naším cílem je nejen seznámit odbornou veřejnost s činností PIARCu, jejími konkrétními projekty, organizací, ale v rámci těchto regionálních setkání i s dopravní infrastrukturou regionů, kterou budeme chtít prezentovat účastníkům XXVII. Světového silničního kongresu, který se uskuteční v roce 2023 v Praze.

Doufáme, že tato virtuální akce bude mít další pokračování a v tzv. hybridní podobě, kdy nám bude umožněno se setkat v tváři tvář a opětovně zakusit reálnou diskusi. Zvu Vás srdečně na 1. virtuální setkání zaměřené na PIARC a regiony, a to díky podpoře politické reprezentace, odborných společností a firem reprezentujících Jihomoravský kraj.

Petr Mondschein
předseda České silniční společnosti

Pozvánka na akci: ZDE

Registrace na konferenci: ZDE

Návod na přihlášení: ZDE