Seminář AIPCR

 

Témata světových silničních kongresů

24. dubna 2020
Uherské Hradiště, Hotel Grand

 

Česká silniční společnost a Slovenská cestná spoločnosť

pořádají

odborný seminář, který chce seznámit účastníky s zajímavostmi z kongresu v Abú Dhabí 2019
a informovat účastníky o přípravách kongresu v Praze 2023.
Ve společné diskuzi vytipovat témata pro přípravu kongresu.

 

Seminář je určen pro odborníky z oboru silničního stavitelství a hospodářství

 

 SEMINÁŘ s podobnými tématy bude příští rok na jaře

 Vybraná témata zazní na silniční konferenci letošní rok


 

 

 

 

 

Program semináře:

 23. 4. 2020 (čtvrtek)

15:00–17:00   Zasedání Českého Národního komitétu PIARC /účast na pozvání/

19:00–23:00     Společné setkání hostů a účastníků semináře v hotelu Grand

24. 4. 2020 (pátek)

08:30–09:30     Prezentace účastníků

09:30–10:40     Zahájení - Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

                         Představení Světové silniční asociace PIARC - Ing. Václav Neuvirt, CSc.

                         Několik slov k historii – Československo a Světová asociace silničních kongresů – Ing. Václav Neuvirt, CSc.

                         Video – XXVI. světový silniční kongres – Abú Dhabí 2019 – Pavel Šušák

                         Yokohama 2018 – Získání pořadatelství XXVII. světového silničního kongresu – Praha 2023 - Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

                         Video – Pozvání do Prahy na XXVII. světový silniční kongres 2023 – Pavel Šušák

                         Naši zástupci v Technických výborech:

      • v období 2016-2019, včetně zhodnocení jejich práce - Ing. Arch. Eva Mikulová
      • v období 2020-2023 - Ing. Arch. Eva Mikulová

10:40–11:20      Příspěvky prvních delegátů (ČR a SR) se zaměřením na přípravu XXVII. světového silničního kongresu, 2023 Praha
                                           – Ing. Luděk Sosna, Ph.D. a I. delegát SR

11:20–11:50   Odborný program

                         Blok I – Mobilita a udržitelná doprava – prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

                          

11:50–12:40   Oběd – formou bufetu

                        

12:40–13:40  Odborný program – pokračování

                         Blok II – Autonomní vozidla - Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

                         Blok III – Bezpečnost silniční dopravy – Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

                        

13:40–15:00   Moderátory řízená diskuze k předneseným tématům – možnost podávání dotazů

                       Pokračování moderované diskuze vybraných odborníků na téma
                              „Co očekáváte od Světového silničního kongresu pořádaného v 2023 v Praze“

                       Moderátoři: Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Ing. Ján Šedivý, CSc.

15:00–15:10  Zhodnocení a závěr - Ing. Václav Neuvirt, CSc.