Od roku 2018 organizuje Česká silniční společnost soutěž o nejlepší disertační práci v oboru silničního stavitelství. Cílem soutěže je zviditelnění nastupující generace odborníků v našem oboru a současně i zdůraznění významu práce vysokých škol, které odborníky pro náš obor vzdělávají.

 

Vyhodnocení soutěže disertačních prací ročníku 2020 

 

  1. Lucie Benešová, Ph.D. (ČVUT Praha, Fakulta stavební) - „Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv“

  2. Luboš Nouzovský, Ph.D. (ČVUT Praha, Fakulta dopravní) - „Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“

  3. Iva Coufalíková, Ph.D. (VUT Brno, Fakulta stavební) - „Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový“

Vyhodnocení soutěže disertačních prací ročníku 2019

 

  1. Dominik Suza, Ph.D., (VUT Brno, Fakulta stavební) – „Dočasné zesilování silničních mostů“

  2. Zdeněk Svatý, Ph.D., (ČVUT Praha, Fakulta dopravní) – „Optimalizace metody získávání a zpracování obrazových podkladů pro potřeby analýzy dopravních nehod“

  3. cena nebyla udělena

Vyhodnocení soutěže disertačních prací ročníku 2018

 

  1. Pavel Coufalík, Ph.D. (VUT Brno, Fakulta stavební) – „Reologické vlastnosti asfaltových pojiv“

  2. Jiří Drozda, Ph.D. (ČVUT Praha, Fakulta stavební) – „Ověření validačních kritérií pro mostní zábradelní svodidlo s použitím numerické simulace“

  3. Jiří Hanzl, Ph.D. (ČVUT Praha, Fakulta dopravní) – „Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení“

 

 

Aktuální propozice soutěže naleznete zde: Propozice

Aktuální přihlášku soutěže naleznete zde: Přihláška