ARCADIS Geotechnika a.s. pořádala společně s Českou silniční společností

dne 29.2. 2012 již 16. odborný geotechnický seminář, který se uskuteční v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3.
Hlavním tématem semináře budou "Přechody mostů pozemních komunikací"

Seminář je určen především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací, pracovníky zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology i pro geotechnické specialisty.

PROGRAM:
Dopoledne:

 • Zásady revize ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací - 2010
  Ing. Vítězslav Herle, ARCADIS Geotechnika a.s.
 • Návrh a realizace přechodu z pohledu projektanta mostů 
  Ing. Milan Kalný, Ing. Pavel  Němec, Pontex, spol. s r.o.
 • Chování přechodových oblastí na D8 – predikce vs. skutečnost 
  Ing. Ivona Novotná, Ing. Jiří Záruba, MBA, ARCADIS Geotechnika a.s.
 • Transit zones earthworks – structure. Spanish experience and innovations  (Přechodové oblasti ze zemních těles na konstrukce, Španělské zkušenosti a inovace)
  Dr. Francisco Cabrera Jerónimo, ADIF, Ministerstvo stavebnictví, Španělsko  (přednáška bude přednesena ve španělštině s překladem do češtiny)
 • Diskuse k přednášce Dr. F. Cabrera Jerónimo

Odpoledne:

 • Vylehčování přechodů mostů PK s příklady:
  Popílky, lehké keramické kamenivo, Ing. Jan Novotný, CSc.,
 • ARCADIS Geotechnika a.s.
  Polystyren EPS, Ing. Karel Zdražil, CSc., Geostar, spol. s r.o.
 • Rizika použití strusky v přechodové oblasti mostu 
  RNDr. František Kresta, Ph.D., ARCADIS Geotechnika a.s.
 • Přechodové desky – výhody, nevýhody 
  Ing. Milan Kalný, Ing. Pavel Němec, Pontex, spol. s r.o.
 • Přechodové oblasti z vyztužené zeminy
  Ing. Vítězslav Herle, ARCADIS Geotechnika a.s.

Pořadatelé, kontakt:

ARCADIS Geotechnika a.s.
Ing. Vladimír Pachta
Geologická 4, 152 00 Praha 5
tel.: 234 654 160, fax: 234 654 162
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Česká silniční společnost
Ing. Jana Knechtová
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 388, tel./fax: 221 082 292
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním kreditním bodem.

Odborným garantem semináře je Ing. Vítězslav Herle, ARCADIS Geotechnika a.s.

Součástí semináře bude doprovodná výstavka odborných firem.

Více na www.arcadisgt.cz