Aktuální Seminář odborná sekce Správa a údržba komunikací

 

V roce 2018 se seminář koná 3. - 4. května 2018 v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem

Hlavní činností sekce je pořádání semináře Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací, spolupracuje na vyhodnocení bezpečnosti provozu na silnicích I.tříd, na návrhu opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Účastní se přípravy semináře o zimní údržbě s PIARC a spolupracuje při řešení problematiky silničního stromoví.
V sekci jsou zastoupení zejména pracovníci ŘSD ČR a organizací zabývajících se údržbou komunikací.

Pro detail klikněte zde: http://www.silnicniseminar.cz

V roce 2018 se seminář koná 3. - 4. května 2018 v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem