Seznam aktivních členů sekce SAMDI k 21. 4. 2021

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D., EDIP s.r.o., vědecký tajemník ČSS z.s.

Ing. arch. Tomáš Cach, KCD-RHMP

Ing. Zuzana Čarská, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Ing. Pavel Fiala, Policejní prezidium ČR

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., CDV, v.v.i.

Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s.r.o.

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní, předsedkyně sekce SAMDI

Ing. Jan Kovařík, Odbor dopravy MČ Prahy 7

Ing. Martin Krejčí, Haskoning DHV CR s.r.o.

Ing. Rudolf Kubr

Ing. Ondřej Kyp, AFRY CZ s.r.o.

Ing. Jiří Landa

doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, FAST

Ing. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu

Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.

Ing. Jiří Míšek, ŘSD

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, Atelier MOK

Ing. Michal Radimský, Ph.D., VUT Brno, Fakulta stavební

Ing. Eva Simonová, Ph.D., CDV, v.v.i.

Ing. Ondřej Vohradský, Správa veřejného statku Plzeň

Ing. Martin Všetečka, VUT Brno, Fakulta stavební