Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI)

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program činnosti odborné sekce

 • Cíl - naplňování potřeb dopravních inženýrů v ČR v oblasti informovanosti, dalšího vzdělávání a vzájemná diskuze
 • Způsob - webové stránky SAMDI - aktuální informace z oboru (přehled odborných akcí) a zprávy z činnosti sekce
 • model zasedání s možností diskuze k předem zvolenému odbornému tématu; jsou přijímána doporučení sekce SAMDI určené předsednictvu ČSS k aktuálním otázkám silničního stavitelství
 • publikování aktuálních článků v Silničním obzoru s přímým dopadem na ostatní obory ČSS
 • prezentování aktuálních poznatků z oboru na Dopravně inženýrských dnech v Mikulově a Silniční konferenci
 • odborné semináře a workshopy – podpora akcí pořádaných jinými organizacemi, důraz na možnost diskuze

 

 


ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

8 / 2021 Velký městský okruh Brno (VMO) Aktuálně běžící projekty a kdy bude hotovo?
Ing. Aleš Karda , Ing. Radka Matuszková , Ing. Martin Všetečka Ph.D., Ing. Tomáš Vyhlídal ,
6 / 2021 Novinky v plánování udržitelné městské a aktivní mobility
Ing. Jaroslav Martinek ,
5 / 2021 Vliv mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru na intenzity automobilové dopravy a provádění dopravních průzkumů
Ing. Luděk Bartoš Ph.D., Ing. Stanislava Kubešová , Ing. Jan Martolos Ph.D.,
5 / 2021 Sdílený prostor - dopravní koncept přispívající k vyváženému veřejnému prostoru
doc. Ing. arch. Karel  Hájek Ph.D., Ing. Vojtěch Novotný Ph.D.,
9 / 2020 Využití webových aplikací pro analýzu intenzit dopravy v době koronaviru na příkladu Plzně
Ing. Monika Klabochová , Ing. Jan Martolos Ph.D.,


 

35. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s.

středa 8. září 2021 od 15:30 – 18:00 hod v rámci Silniční konference,
otevřeného jednání odborných sekcí

NH Hotel – sál Olomouc, Legionářská 1311/21, Olomouc

 

Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe

garanti – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (předsedkyně sekce SAMDI, ČVUT v Praze Fakulta dopravní) + Ing. Jaroslav Martinek (Partnerství pro městskou mobilitu)

 

 1. Koncepce udržitelné městské mobility – Ing. Vít Sedmidubský, MD
 2. Vazba na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. a PIARC – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní; předsedkyně sekce SAMDI
 3. Představení vize Olomouckého kraje – Ing. Petr Smítal, cyklokoordinátor Olomouckého kraje
 4. Příklady z praxe
  1. Principy nové metodiky SUMP 2.0., aneb v čem městům nepomůže ani externí firma – Ing. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu
  2. Dopravní modelování z webové aplikace - nástroj města pro hledání řešení v dopravě – Ing. Daniel Beran, RoadTwin s.r.o.
  3. Město Třebíč – Plán udržitelné městské mobility SUMP 2.0., příklad spolupráce mezi městem a externí firmou – Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a kolektiv externích expertů, v zastoupení Ing. Roman Dostál
  4. Plány udržitelné mobility z pohledu kvality vstupních dat – Ing. Roman Čampula, CDV, v.v.i.
 5. Diskuse

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi.

Seznam aktivních členů sekce SAMDI k 21. 4. 2021

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D., EDIP s.r.o., vědecký tajemník ČSS z.s.

Ing. arch. Tomáš Cach, KCD-RHMP

Ing. Zuzana Čarská, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Ing. Pavel Fiala, Policejní prezidium ČR

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., CDV, v.v.i.

Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s.r.o.

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní, předsedkyně sekce SAMDI

Ing. Jan Kovařík, Odbor dopravy MČ Prahy 7

Ing. Martin Krejčí, Haskoning DHV CR s.r.o.

Ing. Rudolf Kubr

Ing. Ondřej Kyp, AFRY CZ s.r.o.

Ing. Jiří Landa

doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, FAST

Ing. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu

Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.

Ing. Jiří Míšek, ŘSD

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, Atelier MOK

Ing. Michal Radimský, Ph.D., VUT Brno, Fakulta stavební

Ing. Eva Simonová, Ph.D., CDV, v.v.i.

Ing. Ondřej Vohradský, Správa veřejného statku Plzeň

Ing. Martin Všetečka, VUT Brno, Fakulta stavební

ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.

CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

34. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.

24. března 2021, 14:00 hod, online MS TEAMS

 

34. zasedání sekce SAMDI při České silniční společnosti z.s.
 

středa 24. března 2021 od 14:00 hod online v MS TEAMS

Program:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti sekce SAMDI
 • Informace o odborných akcích
 • Odborné téma: Koncepce městské a aktivní mobility (nová metodika SUMP 2.0) – Ing. Jaroslav Martinek (Partnerství pro městskou mobilitu)
 • Různé
 • Stanovení termínu dalšího zasedání
 • Závěr (plánováno v 16:00 hod)

Zasedání je veřejné, vítáni jsou i členové jiných sekcí ČSS a všichni ostatní zájemci
o odborné téma a diskusi, pro přístup na online jednání napište do 23. 3. 2021 na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., bude Vám zřízen přístup.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu

na Silniční konferenci v Ostravě.

Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční v rámci prvního dne Silniční konference v Ostravě dne 17. 10. 2018, hlavním tématem bude "Výběr úseků s častým výskytem nehod - která metoda je optimální?".

Zápis z 29. zasedání sekce SAMDI, téma "Revize ČSN 73 6101"
 

Zápis ze společného zasedání sekcí SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu, které se konalo 18. října 2017 v Brně v rámci jednání Silniční konference.


 ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
CZECH ROAD SOCIETY

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338

29. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.
18. října 2017 od 15:30 hod v Brně, na Výstavišti v pavilonu E
 

29. zasedání sekce SAMDI
 

Společné 29. zasedání sekce SAMDI a 14. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu se uskuteční 18. 10. 2017 v Brně.


Vážená kolegyně, vážený kolego,

zveme Vás na společné 29. zasedání sekce SAMDI a 14. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti, které se bude konat ve středu 18. října 2017 od 15:30 hod v Brně, na Výstavišti v pavilonu E, v přednáškovém sále E1AB, 2. NP.
 

Zápis z 28. zasedání sekce SAMDI, hlavní téma Výsledky CSD 2016
 

Aktuality z činnosti sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
Zápis z 28. zasedání sekce SAMDI - 5. 4. 2017, hlavní téma - Výsledky CSD 2016


 ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST z.s.
CZECH ROAD SOCIETY
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel./fax:221 082 292, tel.: 221 082 338
28. ZASEDÁNÍ SEKCE SAMDI ČSS z.s.
5. dubna 2017, 14:00 hod, sídlo firmy Ipsos s.r.o., Slovanský dům,
Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1
 

Pozvánka na 28. zasedání sekce SAMDI - 5. 4. 2017
 

28. zasedání sekce SAMDI se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 od 14:00 v Praze v sídle firmy Ipsos s.r.o. ve Slovanském domě (vchod E - je přístupný z vnitrobloku a z ulice není vidět), Na Příkopě 22.
Odborné téma: "Informace o výsledcích Celostátního sčítání dopravy 2016"


 

Pozvánka na 27. zasedání sekce SAMDI - 19.10.2016
 

27. zasedání sekce SAMDI a 13. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu při České silniční společnosti se bude konat ve středu 19. října 2016 od 15:00 hod v Hradci Králové, v kongresovém centru Aldis, v Přednáškovém sále ve 3. NP.
Tématem bude "Přechod pro chodce versus místo pro přecházení - otázka dopravního značení a bezpečnosti".

 

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE

Kalendář akcí

Žádné události

WRC 2023

logo wrc 2023

Silniční obzor

8 / 2021Publikace

Podporujeme

stavba