Zpráva z jednání Sekce PVV při ČSS ze dne 1. 3. 2019

Jednání proběhlo na ČSVTS na Novotného lávce v Praze od 9:30 a zúčastnilo se ho 21 osob.

Na níže uvedených odkazech jsou ke stažení následující dokumenty:

- zpráva z jednání,

- přílohy:

  1 - Informace k činnosti CEN TC227 WG5, TNK 147 a přípravě experimentu přesnosti (Nekula, Měření PVV)

  2 - Experiment přesnosti podle TP 207 uspořádaný v roce 2018 (Kopřiva, ŘSD) - část 1, část 2

  3 - Informace k činnosti PIARC D2.3 a konferencím SURF 2018 a ERPUG 2018 (Stryk, CDV)

  4 - Ohladitelnost kameniva měřená zařízením Wehner/Schulze (Nekulová, VUT)

  5 - Hlučnost povrchů vozovek měřená metodou CPX (Křivánek, CDV)

  6 - Povrchové vlastnosti vozovek - aktivity centra AdMaS (Kudrna, VUT) - část 1, část 2