logo silnicni obzor

Silniční obzor 

Měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství.

 

Vydává: Česká silniční společnost z.s.
Vedoucí redaktor: Ing. Jana Knechtová
Redakce: Novotného lávka 200/5, 110 00 PRAHA 1

 

Redakční rada:
Ing. Luděk Bartoš,
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.,
Ing. Milan Černý, CSc.,
Ing. Karel Dahinter, CSc.,
Ing. Martin Höfler,
Ing. Jiří Chládek, CSc.,
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.,
Ing. Jiří Landa,
doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.,
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.,
doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.,
Ing. František Polák,
Ing. Petr Svoboda,
Ing. Ján Šedivý, CSc.,
Ing. Dušan Štofa,
Ing. Jan Švarc,
Ing. Michal Uhlík, PhD.,
doc. Ing. Otakar Vacín, PhD. (místopředseda),
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.,
Ing. Ondřej Vohradský (předseda),
Ing. Michal Vojtíšek,
Ing. Alois Vybíral


Kalendář akcí

21.říjen - 22.říjen 2020
28. silniční konference

WRC 2023

logo wrc 2023

Silniční obzor

7-8 / 2020Podporujeme

stavba