ODBORNÁ SEKCE - články v SILNIČNÍM OBZORU

9 / 2018 Nové možnosti pro testování prostředků sekundární ochrany cementobetonových krytů vozovek a ploch se zámkovou dlažbou
Ing. Jiří Grošek Ph.D., Ing. Zdeněk Nevosád CSc., Ing. Josef Stryk Ph.D.,
6 / 2018 Kamenivo pro cementobetonové kryty vozovek
RNDr. Václav Blížkovský , Ing. Jaroslava Škarková ,
6 / 2018 Dosavadní zkušenosti s použitím cementobetonového krytu s obnaženým kamenivem na modernizaci a opravách dálnic D1 a D2 z hlediska protismykových vlastností
Leoš Nekula ,
6 / 2018 Návrh cementobetonového krytu v různých fázích projektové přípravy, aplikace zkušeností z přípravy projektu modernizace dálnice D1
Ing. Jiří Hruška ,
6 / 2017 Kontrola kvality při provádění cementobetonových krytů
Ing. Ondřej Mašek , Ing. Jaroslav Šmolík ,

WRC 2023

logo wrc 2023

Silniční obzor

5 / 2020