ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Členství

Členství v České silniční společnosti je dobrovolné a neomezené, členy mohou být i cizinci a cizí organizace. Členství v ČSS je individuální, kolektivní, firemní, čestné a jiné.

Individuální členství

Individuálním členem může být na základě dobrovolnosti každý občan, který se chce podílet na činnosti společnosti. Členství vzniká registrací v kterékoliv pobočce České silniční společnosti.

Kolektivní členství

Kolektivním členem může být každá organizace na území ČR, u níž působí pobočka společnosti a jejíž činnost je slučitelná s posláním společnosti. Kolektivní členství vzniká podáním přihlášky a registrací Radou společnosti.

Kolektivní členové

Ředitelství silnic a dálnic ČR Sdružení SÚS (Správa a údržba silnic) ČR Sdružení správců městských komunikací

Firemní členství

Firemním členem může být každá organizace působící v ČR i v zahraničí, jejíž činnost je v souladu s posláním společnosti a slučitelná s právním řádem. Členství vzniká jen registrací Radou společnosti. Formou firemního členství patří do členské základny ČSS tři desítky odborných firem, které působí v oboru silničního hospodářství. Firemní členství umožňuje využívání četných slev a výhod a dává možnost získání křesla s poradním hlasem v Radě společnosti.

Firemní členové

AF-CITYPLAN s.r.o. Agentura VIACO Algon, s.r.o.
Askom, a.s. AZ Consult, s.r.o. Brněnské komunikace, a. s.
Centrum dopravního výzkumu CZECH Consult, s.r.o. ČNES dopravní stavby a.s.
Dálniční stavby Praha, a. s. EDIP s. r. o. EKOLA group, spol. s r.o.
Eltodo dopravní systémy s.r.o. EUROVIA CS, a.s. Exact Control System a.s.
GEMATEST, spol. s r.o. Geostar, s.r.o. HERKUL a.s.
H-INTES, s.r.o. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. INFRAM, a.s.
METROPROJEKT Praha a.s. Metrostav, a.s. NVB LINE s.r.o.
OAT, s.r.o. POHL CZ, a.s. PONTEX, s.r.o.
Pragoprojekt a.s. Pražské služby, a.s. PÚDIS, a.s.
STAVplan-CZ s.r.o. RODOS, s.r.o. Saferoad Czech Republic s.r.o.
SaM silnice a mosty a.s. SATRA s.r.o. SG Geotechnika, a.s.
SMP CZ, a.s. SQZ, s.r.o. Stavba a údržba silnic, s.r.o.
Strabag a.s. SUBTERRA, a.s. SUDOP Praha
Swietelsky stavební, s.r.o. Technická správa komunikací hl. m. Prahy TenCate Geosynthetics
TPA ČR, s.r.o., oblast ČB Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. VDZ S.A.R., s.r.o.
VLČEK SOLUTION s.r.o. VIAKONTROL, spol. s r.o. VPÚ DECO PRAHA, a.s.
Značky Plzeň, s.r.o.

Čestné členství

Čestné členství může být uděleno za zásluhy o rozvoj společnosti, její prestiž, ekonomický přínos apod.

Jiné členství

Jiné členství je udělováno podle rozhodnutí sjezdu organizačním jednotkám, jejichž práva a povinnosti jsou shodné s právy a povinnostmi firemního člena.


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství