ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Terminologický slovník

Vícejazyčný dopravně inženýrský terminologický slovník Světové silniční asociace PIARC obsahuje více než 1700 odborných termínů. Naplněnost české verze je v současnosti již 93%, což představuje přes 1600 položek.

http://termino.piarc.org/search.php


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství