ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční tunely

Ing. Jiří Smolík
sekretář odborné sekce Silniční tunely
e-mail: jsmolik@subterra.cz

Program činnosti »

Program činnosti pro období 2009 – 2013

  • spolupráce s MD ČR při vytváření prováděcí vyhlášky nebo Nařízení vlády ČR k zavedení Směrnice 2004/54/EC o minimálních požadavcích na bezpečnost v tunelech PK na území ČR
  • pokračování spolupráce s MD při vytváření a doplňování norem a tech. podmínek týkajících se objektů tunelů PK
  • aktivní účast na jednáních pracovních skupin WG 1, 2 a 4 výboru C.4 PIARC
  • spolupráce s Dopravní policií a HZS při vytváření a doplňování norem a technických podmínek
  • organizování jednání sekce na pracovištích tunelů ve výstavbě
  • prezentace výstavby tunelů PK v ČR na konferenci Podzemní stavby 2010

Aktuality sekce

Dokumenty sekce

03.01.2012 - 28.11. 2011 proběhlo jednání sekce "Silniční tunely"

Jednání sekce "Silniční tunely" proběhlo 17.3.2010
Zápis z tohoto jednání naleznete v rubrice "Dokumenty", kde naleznete i jeho přílohy:
- presenční listina
- program PIARC TC 3.3 2012-15
- návrh plánu činnosti 2012


13.04.2010 - Jednání sekce "Silniční tunely" proběhlo 17.3.2010

Zápis z tohoto jednání naleznete v rubrice "Dokumenty"


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství