ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční mosty

Ing. Jan Volek
předseda odborné sekce Silniční mosty
e-mail: volek@pragoprojekt.cz

Program činnosti »

Program činnosti pro období 2009 – 2013

  • spolupráce při vydávání časopisu Silniční obzor (s publikováním vlastních článků)
  • spolupráce při pořádání odborných seminářů a workshopů v dané problematice
  • spolupráce se Sdružením pro dopravní telematiku ČR
  • šíření znalostí o standardech dopravní telematiky řešených v rámci technických komisí ISO a CEN
  • podpora a šíření informací o projektech vědy a výzkumu, spolupráce s vysokými školam
  • informace o činnosti komise PIARC B4 „Road Network Operation“
  • vytvoření a správa web stránek sekce na serveru ČSS

Aktuality sekce

Dokumenty sekce

Nyní nejsou k dispozici žádné aktuality.


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství