ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


PIARC report: State of the art in monitoring road condition and road/vehicle interaction, 2019

hlavní výstup technického výboru PIARC TC D.2: Pavements, jeho pracovní skupiny D.2.3: Non-destructive pavement monitoring and testing techniques


na přípravě tohoto výstupu se, za podpory Ministerstva dopravy, podílel Ing. Stryk a Ing. Janků z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., konkrétně kapitol zabývajících se diagnostikou georadarem a infračervenou termografií

zpráva je ke stažení na níže uvedené webové adrese:
https://www.piarc.org/en/order-library/30891-en-State%20of%20the%20Art%20in%20Monitoring%20Road%20Condition%20and%20Road%20/%20Vehicle%20Interaction
 

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství