ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Český příspěvek na sympóziu SURF 2018

příspěvky ze SURF 2018, prezentace českého příspěvku v PowerPointu


Sympózium SURF 2018 Brisbane, Austrálie 2. - 4. 5. 2018

3,5 měsíce po skončení sympózia budou příspěvky ze SURF 2018 zveřejněny na níže uvedené webové adrese, kde je také uveden program konference

http://114.111.144.247/Presto//collections/BrowseContentCollection.aspx?ccID=OA==&iCatID=ODAy

stáhnout dokument Český příspěvek na sympóziu SURF 2018 (formát PDF; 1.9 MB);


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství