ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Vyhlášení experimentu přesnosti podle TP 207 - součinitel tření, MPD a IRI

ve Věstníku dopravy 2/2018 bylo vyhlášeno "Oznámení o vyhlášení experimentu přesnosti (MD)"

Ministerstvo dopravy vyhlašuje Experiment přesnosti zařízení pro měření součinitele tření povrchů vozovek, zařízení pro měření střední hloubky profilu (MPD) a zařízení pro měření podélných nerovností vyjádřených mezinárodním indexem nerovnosti IRI.

Experimenty proběhnou postupně v průběhu měsíců května a června 2018 na letišti Pacov – Kámen a na přilehlých pozemních komunikacích.

Konkrétní termín konání a podrobné informace budou přihlášeným účastníkům zaslány v souladu s čl. 3.1 TP 207 nejpozději 3 týdny před zahájením Experimentu.

Organizací a vyhodnocením Experimentu Ministerstvo dopravy pověřilo státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kontaktní osobou v této věci je Ing. Čestmír Kopřiva (e-mail: cestmir.kopriva@rsd.cz, telefon: 241 084 245).

Závaznou přihlášku, je třeba podat na Ředitelství silnic a dálnic ČR nejpozději do 31. března 2018.

Podrobnosti jsou uvedeny na adrese: http://www.pjpk.cz/uvodni-strana/oznameni-o-vyhlaseni-experimentu-presnosti-md


 

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství