ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Povrchové vlastnosti vozovek

Ing. Josef Stryk, Ph.D.
předseda odborné sekce Povrchové vlastnosti vozovek
e-mail: josef.stryk@cdv.cz

Program činnosti »

Program činnosti pro období 2009 – 2013

  • odborná spolupráce s nár. výbory CEN při zavádění evropských norem
  • úsilí o vytvoření certifikovaných kalibračních základen garantovaných státem pro testování souladu a opakovatelnosti měření u zařízení sbírajících data proměnných parametrů technického stavu vozovek v souvislosti se zaváděním nového TP – experiment přesnosti
  • iniciovat a podpořit vědeckovýzkumnou základnu při zavádění a zkvalitňování expertních systémů hospodaření s pozemními komunikacemi a tvorbě jejich moderních uživatelských aplikací včetně geografických informačních systémů a internetových informačních systémů pro rozhodovací procesy a efektivní využívání finančních prostředků správců silniční sítě ČR
  • aktivní podpora zástupce v TC AIPCR D.2.A a přenos zkušeností z výsledků práce tohoto technického výboru do našich podmínek, zejména pro potřeby členů silniční společnosti a celé silniční odborné veřejnosti
  • trvalá spolupráce na tvorbě a revizích norem EU, ČSN a souvisejících TP

Aktuality sekce

Dokumenty sekce

30.11.2011 - Zápis z jednání sekce 30.11.2011

Dne 30.11.2011 se konalo zasedání sekce PVV - zápis je obsahem tohoto článku Zobrazit více »

05.05.2010 - Zápis ze schůze sekce PVV dne 27.4.2010

Dne 27.4. 2010 se na Novotného lávce konala pracovní schůzka sekce povrchových vlastností vozovek s aktuální informací na téma "Hospodaření s pozemními komunikacemi a sběr dat proměnných parametrů silnic a dálnic ve správě ŘSD ČR" - Ing. Petr Mahdal - náměstek pro silniční databanku Zobrazit více »

09.04.2017 - pozvánka na pravidelné pracovní jednání

Novotného lávka zasedací místnost č. 213 úterý 27.4.2010 od 11:00 Zobrazit více »


«  předchozí... 1 2 3 


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství