ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Povrchové vlastnosti vozovek

Ing. Josef Stryk, Ph.D.
předseda odborné sekce Povrchové vlastnosti vozovek
e-mail: josef.stryk@cdv.cz

Program činnosti »

Program činnosti pro období 2009 – 2013

  • odborná spolupráce s nár. výbory CEN při zavádění evropských norem
  • úsilí o vytvoření certifikovaných kalibračních základen garantovaných státem pro testování souladu a opakovatelnosti měření u zařízení sbírajících data proměnných parametrů technického stavu vozovek v souvislosti se zaváděním nového TP – experiment přesnosti
  • iniciovat a podpořit vědeckovýzkumnou základnu při zavádění a zkvalitňování expertních systémů hospodaření s pozemními komunikacemi a tvorbě jejich moderních uživatelských aplikací včetně geografických informačních systémů a internetových informačních systémů pro rozhodovací procesy a efektivní využívání finančních prostředků správců silniční sítě ČR
  • aktivní podpora zástupce v TC AIPCR D.2.A a přenos zkušeností z výsledků práce tohoto technického výboru do našich podmínek, zejména pro potřeby členů silniční společnosti a celé silniční odborné veřejnosti
  • trvalá spolupráce na tvorbě a revizích norem EU, ČSN a souvisejících TP

Aktuality sekce

Dokumenty sekce

19.10.2017 - informace o konferenci SURF 2018

2.- 4. 5. 2018 - 8th Symposium on Pavement Surface Characteristics, Brisbane, Austrálie

tuto konferenci přímo pořádá PIARC, skupina D.2.3. a bude uspořádána po 6ti letech od poslední této konference, která se konala v USA

členové skupiny PVV zašlou jeden návrh příspěvku se zaměřením na měření protismykových vlastností povrchů vozovek

https://www.ivvy.com.au/event/SURF18


«  předchozí... 1 2 3 ...další  »


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství