ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Bezpečnost silničního provozu

Ing. Josef Mikulík, CSc.
předseda odborné sekce Bezpečnost silničního provozu
e-mail: j.mikulik@cdv.cz

Program činnosti »

Program činnosti pro období 2009 – 2013

  • rozvíjení činnosti směřující k prosazování významu bezpečnosti silničního provozu při plánování, projektování, výstavbě, údržbě a provozu silničních komunikací založeného na základním principu ochrany života a zdraví všech účastníků silničního provozu.
  • přispívání k naplnění závazků souvisejících se zapojením ČSS do Evropské charty bezpečnosti silničního provozu
  • zpracování společných stanovisek k aktuálním problémům BSP a připravovaným legislativním úpravám
  • vytváření podmínek pro uplatnění evropských směrnic v oblasti BSP týkajících se evropské silniční sítě postupně na celou národní síť
  • aktivní zapojení do přípravy a zpracování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na léta 2011 – 2020
  • podpora činnosti krajských úřadů a místních samospráv ke snížení nehodovosti na silnicích I. a II. tříd a na místních komunikacích
  • zajištění samostatné sekce BSP v rámci Sil. konf.
  • zpracování tématicky orientovaného č. Sil. obzoru
  • pořádání dvou seminářů ročně k aktuálním problémům bezpečnosti
  • zřízení webových stránek sekce

Aktuality sekce

Dokumenty sekce

09.05.2012 - Pozvánka 10. zasedání Sekce Bezpečnosti

10. zasedání Sekce bezpečnosti ČSS se bude konat ve čtvrtek 10.5. v Kroměříži Zobrazit více »

22.02.2012 - 9. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu

9. zasedání sekce Bezpečnosti ČSS se konalo 1. prosince 2011.
Zobrazit více »

09.06.2011 - 1. Národní konference SOL

1. Národní konference projektu SOL realizovaného v rámci programu CENTRAL EUROPE a podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj se konal v Praze na Novotného lávce dne 27.5.2011. Zobrazit více »

8. zasedání Sekce Bezpečnosti

09.06.2011 - 8. zasedání Sekce Bezpečnosti

8. rozšířené zasedání Sekce Bezpečnosti silničního provozu České silniční společnosti se konalo jako rozšířené v návaznosti na 1. národní konferenci SOL v Praze na Novotného lávce dne 27.5.2011 Zobrazit více »

15.10.2010 - Zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu

5. zasedání sekce Bezpečnosti silničního provozu se konalo 12. října 2009 v Karlových Varech. Zobrazit více »


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství