ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Novinky na webu

Aktuality z činnosti sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
04.10.2018 - Společné zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti silničního provozu na Silniční konferenci v Ostravě. »

Aktuality z činnosti sekce Povrchové vlastnosti vozovek
07.09.2018 - Jednání ERPUG: European Road Profile Users Group »

Aktuality z činnosti sekce Povrchové vlastnosti vozovek
17.05.2018 - Český příspěvek na sympóziu SURF 2018 »

Aktuality
10.05.2018 - Konference Pozemní komunikace 2018 »

Aktuality
18.04.2018 - Cena ČSS »

Aktuality z činnosti sekce Povrchové vlastnosti vozovek
09.03.2018 - Jednání sekce PVV 19. 1. 2018 »

Aktuality z činnosti sekce Povrchové vlastnosti vozovek
09.03.2018 - Vyhlášení experimentu přesnosti podle TP 207 - součinitel tření, MPD a IRI »


Konference Pozemní komunikace 2018

Dne 21. června 2018 se v konferenčních prostorách Masarykovy koleje ČVUT v Praze 6 uskuteční odborná konference s mezinárodní účastí „Pozemní komunikace 2018“ letos s motem „VIZE A REALITA“. Tato konference se koná již posedmé a stejně jako v předloňském roce je i letos hlavním organizátorem konference Stavební fakulta ČVUT v Praze - Katedra silničních staveb ve spolupráci a s podporou České silniční společnosti. Záštitu nad konferencí převzali ministr dopravy, ředitelé ŘSD ČR a SFDI a rektor ČVUT v Praze.


 V předloňském roce měla konference podtitul „pro změnu změny...“ a zúčastnilo se jí cca 220 delegátů.
Odborné zaměření příspěvků přednášejících bylo jednak na změny v předpisové základně (zákony, vyhlášky, normy a další technické předpisy), ke kterým v uplynulém období došlo a docházelo, a současně na moderní trendy v silničních stavebních materiálech a technologiích, optimalizaci návrhových parametrů komunikací, resp. technická řešení šetrná k životnímu prostředí (tedy i včetně zvyšování bezpečnosti silničního provozu). Konference byla rozdělena do čtyř bloků a celkem bylo předneseno dvanáct příspěvků. Všechny příspěvky, které na konferenci zazněly, přednesli odborníci uznávaní širokou odbornou veřejností, což bylo jasně patrné i z ohlasu delegátů na jednotlivé příspěvky.
Letošní konference má podtitul „VIZE A REALITA“ a hlavní její náplní budou změny v legislativě a předpisové základně v oblasti pozemních komunikací, silničních stavebních materiálů a jejich technologiích, resp. trendů a opatření ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu a další...

Přihláška

stáhnout dokument Formulář přihlášky (formát PDF; 155.1 kB);


HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství